Konkurs. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Konkurs. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

34 konkurser i uke 26

Det var en liten nedgang i antall konkursåpninger i selskap innen byggenæringen i forrige uke.