En mann som i 2019 ble hardt skadd i en akeulykke i Midtstulia rekruttanlegg i Oslo, har saksøkt kommunen for 1,75 millioner kroner. Han skal ha akt i hoppbakken. Foto: Terje Pedersen / NTB
En mann som i 2019 ble hardt skadd i en akeulykke i Midtstulia rekruttanlegg i Oslo, har saksøkt kommunen for 1,75 millioner kroner. Han skal ha akt i hoppbakken. Foto: Terje Pedersen / NTB

Mann saksøker Oslo kommune for 1,75 millioner kroner etter akeulykke

En mann som i 2019 ble hardt skadd i en akeulykke i en hoppbakke i Oslo, har saksøkt kommunen for 1,75 millioner kroner.

et var i februar 2019 at mannen kolliderte med en port da han akte i Midtstulia rekruttanlegg i Oslo. Mannen ble hardt skadd i ulykken, og skadene medførte en varig medisinsk invaliditet på 70,1 prosent.

«Den aktuelle porten som skadelidte kolliderte med hadde et enormt skadepotensial når den var upolstret og åpen. Kommunen burde avdekket den risikoen dette utgjorde gjennom risikoanalyser, og sørget for tilstrekkelig sikring», skriver advokat Nadia Christina Hall i sluttinnlegget som er sendt inn før rettssaken i Oslo tingrett.

– Skulle sørget for sikring

Hun ber tingrette dømme Oslo kommune til å betale en erstatning til hennes klient på inntil 1,75 millioner kroner etter ulykken.

«Med tanke på at kommunen var godt kjent med at det forekom aking i bakken, skulle de sørget for at slik sikring var på plass også når det ikke foregikk hopping i bakken. Helt enkle sikkerhetstiltak fra kommunens side ville kunne forhindret det alvorlige utfallet denne ulykken fikk.», skriver hun videre.

Mener saksøker selv har ansvaret

Oslo kommune avviser erstatningsansvaret, og skriver i sitt sluttinnlegg at de ikke er «ansvarlig for å sikre hoppanlegget eller andre områder kommunen eier mot enhver mulig ulykke.».

«Det må antas at personer gjør rimelige anstrengelser for å verne seg selv mot skade, og derfor ikke aker ned en meget glatt og bratt bakke i mørket på en matte som ikke kan styres.», skriver advokat Camilla Selman hos Kommuneadvokaten.

Hun mener at det også er andre faktorer ved ulykken som tilsier at mannen handlet uaktsomt.

«I denne saken er saksøkers atferd det helt sentrale og hovedårsaken til ulykken, ikke utformingen eller sikringen av hoppbakkene.», skriver Selman.

Det er satt av fire dager til rettssaken i Oslo tingrett.