Mangfoldsmuligheten

Byggenæringen i Norge trenger flere folk. I en krevende tid er det mangel på skarpe hoder og flittige hender som kan være det største enkelthinderet for en næring som vil vokse og må levere om samfunnet skal utvikle seg for å møte fremtidens hverdag.