Andreas Fritzsønn, administrerende direktør for BMI i Norge og Malin Bryntesson, ny administrerende direktør i IcopalTak. Foto: BMI

Malin Bryntesson ny leder i IcopalTak

Malin Bryntesson blir ny administrerende direktør i takentreprenøren IcopalTak 1. februar. Hun har til nå vært leder for konserninnkjøp i Con-Form.

IcopalTak eies av BMI, der Norgessjefen Andreas Fritzsønn har fungert som interimleder i 2020, i påvente av denne ansettelsen.

– IcopalTaks ni avdelinger er spredt utover landet, og har de siste årene vært gjennom en omstilling for å sikre at fremtidens behov bedre møtes, heter det i en melding fra selskapet.

– Alle ansatte har vært med på en stor laginnsats, slik at nå vi igjen driver virksomheten med lønnsomhet. Vi har gått fra å prøve å selge så mye som mulig til flest mulig, til å jobbe med de kundene som forstår at det klokeste over tid er å velge fagkunnskap og kvalitet. Det gir bedre leveranser, løsninger som holder mye lenger, og smartere bruk av ressurser, sier Fritzsønn i meldingen.

– Vi har i større grad foretrukket faste ansettelser fremfor sesongbasert innleie. Like viktig er fokus på gode programmer mot lærlinger, og innsatsen for å få flere ufaglærte til å fatte interesse for taktekker-yrket. Vi har skapt stabilitet, fått frem mange suksesshistorier, og ser ny glød i hele virksomheten, sier Fritzsønn, som er glad for å få på plass det han beskriver som et stort ledertalent.

– Vi er heldige som får tak i Malin. Hun har bred erfaring fra vår bransje, og har dybdekunnskap på mange ulike fagområder. De føles godt og riktig å overlate ansvaret til henne, sier han.

Malin Bryntesson har bekledt de fleste roller innen verdikjeden til en entreprisevirksomhet. Før Con-Form jobbet hun blant annet i HRP, Peab og NCC. Hun er utdannet ved Lunds tekniska högskola.

En stor satsning på innovasjon for å skape mer bærekraftige løsninger og systemer blir én av mange viktige oppgaver.

– Vi skal skape en lærende organisasjon, og støtte lederne i våre avdelinger med kunnskapen og ferdighetene som sikrer lønnsom vekst og flere gode arbeidsplasser, sier Fritzsønn.

Bryntesson nølte ikke lenge da hun fikk tilbudet om stillingen.

– Jeg brenner for entreprenørdelen av byggebransjen, og denne stillingen kunne jeg ikke takke nei til. Det er en veldig operativ rolle i et selskap med rik historie, solide tradisjoner og en kultur som vektlegger kvalitet og dyrker kompetanse, sier hun.