Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter

LPO og FAVN arkitekter slår seg sammen

LPO går inn som medeier i det bergenske arkitektkontoret FAVN arkitekter. Nytt navn blir Favn LPO arkitekter AS

Denne felles satsingen kommer som følge av at LPO den siste tiden har fått økt oppdragsmengde med flere store og langsiktige oppgaver på Vestlandet. Etter inngått partnerskap vil LPO eie 51 prosent av Favn LPO, som blir en del av LPO-konsernet, skriver de i en felles pressemelding.

– Muligheten gir oss en stabil og god tilstedeværelse i Bergensområdet. Det vil både være bra for kontinuiteten i prosjektene vi allerede har der, og gi styrkede muligheter for fremtidige oppgaver og videre vekst i et utvidet marked for LPO, forklarer Christian Nørgaard Madsen, daglig leder i LPO arkitekter i meldingen.

– Partnerskapet med FAVN arkitekter tilfører LPO lang erfaring på områder vi har lite av i vår portefølje, som for eksempel skole og utdanning. Motsatt vei beriker LPO det bergenske kontoret med stor geografisk dekning og omfattende kompetanse og kapasitet i hele arkitektfaget på områder som blant annet stedsutvikling, arkitektur og utstilling, fortsetter Madsen, og legger til at sammen vil de to selskapene være aktuelle i alle typer oppdrag, faser og størrelse i hele landet.

FAVN arkitekter ble startet i januar 2022, og har syv likeverdige partnere med variert alder og erfaring. Kontoret er lokalisert sentralt i Bergen sentrum og har bred kompetanse og erfaring med ulike oppgaver fra byplan til bolig, kontor og utstilling, og har spisskompetanse innenfor oppvekst, skole og utdanning, opplyser der.

– Vi gleder oss over det nye samarbeidet med LPO arkitekter og er overbevist om at det vil ha stor betydning for videre faglig utvikling og kompetanseutveksling, sier Favn LPOs daglige leder Gro Haveland.