Tradisjonen tro ble det skålet på røysa da LNS denne uken feiret gjennomslag for den 2.020 meter lange Bergåstunnelen. Foto: Håkon Bendik Pederesen, Statens vegvesen.

Tradisjonen tro ble det skålet på røysa da LNS denne uken feiret gjennomslag for den 2.020 meter lange Bergåstunnelen. Foto: Håkon Bendik Pederesen, Statens vegvesen.

Løsmassesone skapte hodebry for LNS – nå har tunnelprosjektet feiret gjennomslag

Et halvt år forsinket kunne LNS og Statens vegvesen feire gjennomslag i Bergåstunnelen i Nordland.

Rett før jul i 2022 fikk totalentreprenøren LNS AS og Statens vegvesen en lite hyggelig overraskelse. 600 meter inn Bergåstunnelen kom tunnelprosjektet inn i en uforutsett løsmassesone som skapte hodebry for prosjektet og som har forsinket tunneldrivingen med et halvt år.

Gjennomslag

Statens vegvesen opplyser i en pressemelding at entreprenørselskapet og deres ansatte denne uken kunne feire den aller siste salven i den 2.020 meter lange tunnelen. Bergåstunnelen er en del av veiprosjektet E6 Svenningelv-Lien, sør på Helgeland.

– Våre fagarbeidere har stått på siden dag én og drevet sikkert og effektivt fra første salve i september 2022 og frem til nå. Den uforutsette løsmassesonen skapte forsinkelser, men etter vi kom gjennom sonen har driften vært god og foran antatt fremdrift. Dette er en stor dag for prosjektet som helhet og nå avslutter vi tunneldelen med et smell. All heder til våre funksjonærer og fagarbeidere for innsatsen de har lagt ned, sier anleggsleder Helle Ragnete Fyhn Nilsen i LNS.

Foto: Håkon Bendik Pederesen, Statens vegvesen.
Foto: Håkon Bendik Pederesen, Statens vegvesen.

Et berg med utfordringer

Den nye Bergåstunnelen er blant annet drevet under Nordlandsbanen med noen få meters overdekning. Godt berg de første 600 meterne ga svært god framdrift. Deretter kom 70 meter med løsmasser og forvitret fjell som krevde tung sikring og svært forsiktig driving, skriver Vegvesenet i meldingen.

Ser en bort fra oppstart og løsmassedriving har den gjennomsnittlige produksjon vært på cirka 55,3 meter tunnel i uka. I november 2022 ble det satt ukerekord med 73 meter inndrift, opplyser Vegvesenet.

– Dette har vært et meget lærerikt prosjekt for LNS og samarbeidet mellom våre funksjonærer, byggherre Statens vegvesen og leverandørene har vært særdeles godt. Åpen og ærlig kommunikasjon kombinert med korrekt håndtering av utfordringer og avvik er noen av erfaringene vil vi ta med oss videre i andre prosjekter, sier Nilsen.

Læringseffekt

Vegvesenet skriver i meldingen at Bergåstunnelen har gitt LNS som totalentreprenør og Statens vegvesen som byggherre noen solide utfordringer.

Ifølge byggherren er dette håndtert på eksemplarisk vis av LNS og deres samarbeidspartnere i prosjektet.

Læringseffekten fra Bergåsen vil også komme den norske tunnelbransjen til gode i tiden fremover, blant annet ved erfaringsdeling og at deltakerne bringer sine erfaringer videre til nye prosjekter, skriver Vegvesenet i meldingen.

Ny E6 mellom Svenningelv og Lien er planlagt åpnet sent t i 2025.