Kjerneboring i tunnelens lengderetning viser at sonen med løsmasser er omlag 68 meter lang. Foto: Statens vegvesen600 meter inn i Bergåstunnelen har tunneldriverne sprengt seg inn i løsmasser. Foto: Statens vegvesenUnder prøveboring fant geologene seks soner med fjell av dårlig kvalitet. Men den tredje sonen, 600 meter inn i fjellet, bar på en uventet overraskelse. Illustrasjon: Statens vegvesenDet er tatt nye prøver av sonen med løse masser. Foto: Statens vegvesenKjerneprøver av løsmassene som skal til analyse. Foto: Statens vegvesenKjerneboring i tunnelens lengderetning viser at sonen med løsmasser er omlag 68 meter lang. Foto: Statens vegvesen

Løsmasser fordyrer og forsinker Bergåstunnelen

Statens vegvesen gjenopptar drivingen av Bergåstunnelen på E6 Helgeland, men avarer om at store mengder løsmasser vil gjøre tunnelen krevende og kostbar å drive.

Det kommer frem i en pressemelding fra Vegvesenet mandag.

Like før jul i 2022 ble alt arbeid i Bergåstunnelen sør i Nordland satt på vent. 600 meter inne i tunnelen oppdaget tunneldriverne at de hadde sprengt seg inn i et felt med løsmasser.

– Det de har truffet på, er flere tusen år gammel morenemasse som er svært hard. Massene er trolig komprimert av tykke islag under minst en istid, kanskje to, sier prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland.

Enige om metode

Før tunnelen ble påbegynt ble det utført grunnundersøkelser av området i flere omganger. Tolkingen av undersøkelsene tilsa at det ville være fjell av dårlig kvalitet i denne delen av tunnelen. Men selv om massene er så harde at de kan forveksles med dårlig fjell når det bores i dem, har de ikke fjellets styrke. Av hensyn til arbeidernes sikkerhet, må denne delen av tunnelen derfor drives forsiktig med høy grad av sikring, skriver Statens vegvesen.

Etter ny kartlegging av området anslår Vegvesenet nå at feltet med løse masser er 68 meter langt. Massen ser også ut til å være helt tørr uten inntrenging av vann.

– Vi er sammen med entreprenøren, LNS AS, nå enige om metoden for hvordan vi skal bygge oss igjennom denne delen av tunnelen, sier Nyland.

Betydelig merkostnad

Under driving må først det som skal bli taket i tunnelen forsterkes med lange stålrør. De bores og støypes inn i lengderetningen for å armere løsmassene. I en litt mindre profil, under buen av stålrør, tas det først ut en halvmåne som blir buen i tunneltaket. Deretter fjernes løsmassen i nedre del av tunnelen bit for bit. Til slutt sikres den nye biten av tunnelen med betong før prosedyren gjentas. En liknende metode ble benyttet i Jobergtunnelen på riksvei 13 i Hardanger, heter det i pressemeldingen.

Metoden som er valgt, vil, ifølge meldingen, sikre arbeiderne godt og gi en sikker tunnel når den står ferdig. Men dette er tidkrevende og vil påføre prosjektet en betydelig merkostnad, skriver Vegvesenet.

– Økonomisk er det for tidlig å angi dette mer presist. En omtrentlig beregning får vi først når vi ser hvor mye tid det tar å drive på denne måten. Vi vet heller ikke hvor mye dette vil forsinke tunnelen og når den kan forventes å stå ferdig, sier Nyland.

Nå jobber entreprenør og innleid ekspertise videre med detaljplanleggingen for drivingen og for den permanente sikringen av dette området i tunnelen.