Lønnsom vekst for Norconsult

Norges ledende rådgiverbedrift Norconsult fortsetter veksten med rekordomsetning i fjor. Inntjeningen henger med. Driftsmarginen var på 10,1 prosent.

Norconsult AS, Norges ledende flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, oppnådde i fjor en omsetningsvekst på 221 millioner kroner til rekordomsetningen 2,234 milliarder kroner. I et år som selskapet mener har vært preget av et økende aktivitetsnivå men med tøff konkurranse om jobbene, er man godt fornøyd med å ha levert lønnsom vekst.

Gjennom organisk vekst, etablering av ny virksomhet og oppkjøp har Norconsult utvidet sitt tjenestespekter og sin kapasitet ytterligere i løpet av 2010, både ved hovedkontoret og ved flere av sine øvrige kontorer. Selskapet har hatt en bred aktivitet gjennom året med prosjekter i 49 land og en omsetning internasjonalt utenfor Norden på ca. 270 millioner, heter det i en pressemelding.

– Til tross for tøff priskonkurranse klarte vi å utnytte mulighetene i markedet og har kommet styrket ut av 2010, kommenterer adm. direktør John Nyheim.

Selskapet fikk gjennom året tilgang på mange nye medarbeidere som har tilført selskapet verdifull kompetanse og nye markedsmuligheter. Ved utløpet av 2010 talte Norconsult-konsernet ca 1750 medarbeidere. Noen av disse kom til gjennom oppkjøp.

I Sverige økte omsetningen med 30 prosent i fjor hovedsakelig ved organisk vekst. På slutten av året ble selskapet Mark & Marin AB en del av Norconsult. I Danmark etablerte selskapet et nytt kontor i Kalundborg og er nå godt posisjonert mot miljøprosjekter og den farmasøytiske industri i landet.

Internasjonalt har selskapet rettet oppmerksomheten spesielt mot fornybar energi i Sør-Amerika, sørlige Afrika og Sørøst Asia hvor det er oppnådd resultater. For tiden er Norconsult sterkt engasjert i betydelige vannkraftprosjekter der selskapets kompetanse og erfaring er etterspurt.

– I disse landområdene er det et stort potensial for utvikling av blant annet bærekraftig energi, kommenterer Nyheim

– Konsernets soliditet, kompetanse, markedsposisjon og ordrereserve skaper en sunn plattform for selskapet i tiden framover, og vi har klare ambisjoner om fortsatt vekst i tiden som kommer. På det norske markedet skal vi være størst og framstå som et klart førstevalg innen vår bransje. Samtidig tar vi mål av oss å være en fremtredende aktør internasjonalt innenfor utvalgte markeder, avslutter Norconsult-sjefen.