Sindre Log er valgt inn i styret i ITA. Foto: Tone Nakstad
Sindre Log er valgt inn i styret i ITA. Foto: Tone Nakstad

Log inn i styret i ITA

World Tunnel Congress 2022 (WTC) blir arrangert i disse dager i København. På samlingen ble Sindre Log fra Norge valgt inn i styret i International Tunneling and Underground Space Association (ITA).

SINTEFs Sindre Log ble på kongressen valgt inn i styret i ITA, hvor det også kom inne flere nye representanter. President Jenny Yan ble takket av og ny president for de neste tre år blir Arnold Dix fra Australia. Videre vil styret ha tre nye visepresidenter; Choi fra Korea, Marulanda fra Colombia og Rostami fra Iran. I tillegg ble McGirr (UK) Mitewczajewska (Polen) Pigorini (Italia) Rieker (Tyskland) Zlatanic (USA) valgt inn som styremedlemmer for de neste tre år.

– Under konferansen ble det også en diskusjon knyttet til en ekstern gjennomgang av organiseringen og styringen av ITA, sier Tone Nakstad, generalsekretær i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF).

Under arrangementet ble for øvrig Eivind Grøv og Damian McGirr ble takket av som desisorer gjennom de siste tre årene.