<p>Foto: Bettina Gerti Gross</p>DCIM\100MEDIA\DJI_0103.JPGFoto: Bettina Gerti Gross/PNCFoto: Bettina Gerti Gross/PNCFoto: Bettina Gerti Gross/PNC

Loftesnesbrui formelt åpnet

Fredag ettermiddag ble den nye Loftesnesbrui  i Sogndal åpnet.

Åpningen ble foretatt av statssekretær Brage Baklien, godt hjulpet av blant annet vegdirektør Terje Moe Gustavasen.

Innbyggerne i Sogndal møtte opp i et stort antall for å få med seg åpningen av brua, som ble åpnet for trafikk allerede før årsskiftet.

Like etter at det ble satt trafikk på nyebrua i fjor startet arbeidet med å rive den gamle brua som hadde gått ut på dato for mange år siden. Den gamle Loftesnesbrui var fra 1958, og var bygget for en helt annen tid.

Den nye Loftesnesbrui er en nettverksbuebru med sidespenn, som er fundamentert på peler. Brua er designet slik at den er både moderne, men likevel også skal gi assosiasjoner mot den gamle og slanke brukonstruksjonen. Den nye brua er designet av Statens vegvesen, ÅF Engineering og pka ARKITEKTER ved Sveinung Jørum og har gitt innfarten til bygda en helt ny identitet.

Ved siden av den 194 meter lange nettverksbuebrua med sidespenn, består prosjektet også av en rundkjøring, 600 meter vei – med gang og sykkelvei samt 200 meter sekundærvei.

Det er utført en god del arbeid etter at det ble satt trafikk på den nye brua, blant annet et omfattende arbeid med parkområder, legging av kantstein, utlegging av jord i skråninger, etablering av rundkjøring på vestsiden av anlegget – og andre mindre oppgaver, blant annet knyttet til gang- og sykkelveier. Det er også gjennomført arbeider med lyssettingen av brua.

Det er eit arbeidsfellesskap mellom PNC Norge og Aurstad som har bygd brua. De sikret seg jobben i november 2015, og kontrakten har ein verdi på 238 millioner kroner eks. mva., mens heile prosjektet har en kostnadsramme på cirka 400 millioner kroner (2017-kroner) inkl. mva.

Like etter åpningen av brua ble det også åpning av den nye fjordstien i bygda.

Foto: Bettina Gerti Gross