En trailer med Isola-varer var først over Nye Loftnesnesbrui i Sogndal torsdag. Foto: Bettina Gross

Isola-trailer først over Nye Loftesnesbrui

Torsdag klokken 15 ble de nye Loftesnesbrui i Sogndal åpnet for trafikk. En trailer med Isola-varer ble det første kjøretøyet som markerte en ny tid for både kjøretøy og myke trafikanter i Sogndal.

Denne bilen ble den første til å kjøre over nyebrua fra øst mot vest - og Sogndal sentrum. Foto: Bettina Gross

Dermed er den gamle Loftesnesbrui, fra 1958, historie for bilister og gående som hver dag benytter seg av brua til og fra sentrum. Den gamle brua har for lengst gått ut på dato – og de fastbodene og de mange reisende som benytter brua over sundet hver dag har ventet på at Statens vegvesen og et arbeidsfellesskap mellom PNC Norge og Aurstad har kunnet åpne den nye brukonstruksjonen for trafikk. Ikke minst har gamlebrua utgjort et usikkert moment i trafikkbildet for de gående og syklende.

Selv om det nå er satt trafikk på brua, blir den formelle åpningen ikke gjennomført før sommeren 2018.

Nye Loftesnesbrui er 194 meter lang.

– Det gjenstår fortsatt en god del arbeid på prosjektet. Den game brua skal rives – og dette arbeidet settes i gang så snart den nye brua er tatt i bruk. Dette skal være relativt ukomplisert, men det er noen punker hvor nyebrua ligger tett inntil gamlebrua hvor vi må opptre varsomt, sier prosjektlederen. Rivearbeidet inngår i entreprisen som utføres av PNC Norge og Aurstad. Det samme gjør et relativt omfattende arbeid med bortkjøring og planering av masser. Dessuten skal en siste seksjon av brua inn mot vestsiden monteres, sier prosjektleder Gunnar Solbakken i Statens vegvesen.