LO-leder Hans Christian Gabrielsen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

LO-lederen klar for pensjonskamp i «tidenes tøffeste oppgjør»

Offentlig ansatte fikk en langt bedre pensjonsordning enn privat sektor. Nå ligger presset på  LO-leder Hans-Christian Gabrielsen før årets lønnsoppgjør. 

Når oppgjøret i privat sektor rulles i gang mandag neste uke, er det Gabrielsens tur til å levere, etter at partene i offentlig sektor i helgen forhandlet fram en pensjonsordning NHO allerede har stemplet som «altfor god og dyr».

For første gang skal LO-lederen lede et hovedoppgjør – det første samordnede oppgjøret på ti år. Med seg har han tunge krav om videreutvikling av AFP-ordningen og bedre pensjonsordninger. Streikefaren anses som større enn på mange år i oppgjøret som Handel og Kontor-leder Trine Lise Sundnes har kalt «kanskje tidenes tøffeste».

Hull og slitere

Gabrielsen smiler lurt på spørsmål om han nå føler presset.

– Nå skal vi først og fremst komme i gang med forhandlingene og se hva løsningene blir når vi blir ferdige. Det som er vedtatt i offentlig sektor, har ikke direkte overslag til privat sektor. De forhandlingene som skal føres der, føres uavhengig vv dem, sier han til NTB.

– Men det er interessant å merke seg at arbeidsgiverne i offentlig sektor i avtalen anerkjenner to av utfordringene ved dagens AFP-ordning – at det er hull som gjør man kan falle ut på tampen av karrieren, og at det finnes ansatte som ikke makter å stå lenge i jobb og at disse sliterne også skal ha en anstendig lønn, legger Gabrielsen til.

I den offentlig pensjonsordningen er partene enige om å innføre en såkalt betinget tjenestepensjon, som sikrer at de som faller utenfor AFP-ordningen, likevel får en tilleggspensjon, samt å innføre en slitertillegg for kullene født mellom 1963 og 1970.

– Ser du for deg at disse to ordningene også kan innføres i privat sektor?

– Jeg skal ikke forskuttere løsninger nå, det kan være flere måter å komme fram til mål på, men LOs representantskap har vedtatt at vi skal tette hullene i AFP-ordningen og finne løsninger for sliterne, konstaterer LO-lederen.

NHO vil kutte tillegg

Mens LO har vedtatt at de vil tette hull i AFP-ordningen, har NHO gjort det klart at de mener det må langt mer enn flikking til. De mener hele ordningen må legges om. Forhandlinger på bakrommet om AFP har pågått mellom de to partene i lengre tid.

Gabrielsen vil ikke kommentere om han er enig i at en større omlegging er nødvendig.

– Jeg vil ikke forskuttere disse spørsmålene når vi nå skal gå inn i forhandlingene, sier han.

NHO-leder Kristin Skogen Lund uttalte til Dagens Næringsliv tirsdag at hun mener AFP-ordningen ikke er bærekraftig. Hun mener AFP-tillegget må minke og sier NHO i forhandlingene vil ta opp spørsmålet om utbetalingene fremdeles skal være livsvarige.

Gabrielsen sier han reagerer på NHO-lederens uttalelser om at AFP-ordningen ikke er bærekraftig.

Avviser at AFP er «konk»

NHO har gjentatte ganger den siste tiden uttalt at AFP-ordningen i dag er underfinansiert med 13 milliarder kroner, og at denne underfinansieringen vil øke med opptil 2 milliarder kroner årlig fremover. Denne virkelighetsbeskrivelsen reagerer Gabrielsen sterkt på.

– NHO må slutte å si at ordningen er underfinansiert, for det er en tilslørende beskrivelse, mener han.

Han peker på at AFP-ordningen, som folketrygden, alltid har vært finansiert med løpende innbetalinger, i tillegg til at ordningen har et bufferfond for å ta av for svingninger.

– AFP-ordningen har aldri vært ment å være fullfondert, den skal dekkes av løpende innbetalinger. Vi mener at med rimelige antakelser om tariffdekningen og antall medlemsbedrifter fremover, så vil bedriftene være i stand til å finansiere de løpende utbetalingene, sier han.