Administrerende direktør Øystein Rushfeldt i Nussir (t.v) og administrerende direktør Frode Nilsen i LNS, ser frem mot å komme igang med drift ved kobbergruven i Repparfjorden i Hammerfest kommune.

LNS fikk historisk gruvekontrakt til fire milliarder kroner

LNS er valgt som entreprenør for utbygging og gruvedrift ved kobbergruven Nussir i Hammerfest kommune. Kontraktsverdien er anslått til cirka 4 milliarder kroner, og er sannsynligvis den største gruvekontrakten i norsk historie.

Det skriver LNS AS og gruveselskapet Nussir ASA i en felles pressemelding.

Det såkalte Nussir-feltet ligger i Repparfjorden i Hammerfest kommune, og regnes som en av Norges største kobberforekomster. Kontrakten LNS har inngått med Nussir har en varighet på ti år med mulighet for forlengelse, og omfatter blant annet driving og utrustning av cirka 130.000 meter tunnel. Ifølge byggherre og entreprenør vil Nussir bli den første helelektrifiserte gruven i verden.

Kontraktsforhandlingene forventes å ferdigstilles i løpet av kort tid. LNS ble foretrukket i konkurranse med flere store og internasjonale entreprenører, står det i meldingen.

– Vi er veldig fornøyde med valget av LNS for denne betydelige kontrakten. LNS har solid erfaring og kapasitet for et slikt oppdrag, med erfaring fra nærområdet og gruvedrift. Viktig for valget var også felles språk og kultur, og forståelse for omgivelsene. Vi ser frem til at LNS etablerer seg i Kvalsund og bidrar til å skape ringvirkninger fra gruvedriften, gjennom lokale ansettelser og bruk av regionale underleverandører på oppdraget. For Nussir prosjektet er dette en viktig milepæl, sier administrerende direktør Øystein Rushfeldt i Nussir.

Administrerende direktør Frode Nilsen i LNS, er naturlig nok svært fornøyd med at entreprenørselskapet har sikret seg en ny stor gruvekontrakt. Dette er det femte store gruveprosjektet i Finnmark som LNS har vært og er engasjert i, ifølge meldingen.

– Dette er en betydelig kontrakt for LNS og vi er svært stolte av at Nussir valgte LNS som entreprenør. Kontrakten er spesielt spennende da driften skal være helelektrisk. Dette er fremtiden og vi er glade for å være med på dette. Vi har mye kompetanse og erfaring med gruveprosjekter i Nord-Norge, Svalbard og på Grønland, og dette prosjektet passer svært godt inn i vår portefølje. LNS ønsker i størst mulig grad å ansette og bruke personell fra nærområdet. Vi har også en bevisst politikk på å kjøpe mest mulig varer og tjenester lokalt, sier Nilsen.

Tidligere denne uken meldte NRK at kobberruven var er ett steg nærmere driftsstart etter at Nussir skrev kontrakt med det tyske konsernet Aurubis. Varaordfører Terje Wikstrøm i Hammerfest kommune kalte det en gledens dag.

Prosjektet har imidlertid møtt stor motstand blant naturvernere. Naturvernforbundet er blant de som har reagert sterkt på at gruveprosjektet har fått konsesjon til å dumpe gruveavfallet i sjøen.