Konsernsjef i Peab, Jesper Göransson. Foto: Peab
Konsernsjef i Peab, Jesper Göransson. Foto: Peab

Litt svakere Peab-kvartal

Både omsetning og resultat i Peab-konsernet var litt ned i tredje kvartal sammenlignet med samme kvartal i 2022.

Nettoomsetningen falt fra 16.685 til 14.736 millioner svenske kroner. Driftsresultatet gikk ned fra 993 til 786 millioner svenske kroner, og driftsmarginen endte på 5,3 prosent.

- Trenden med det todelte markedet fortsetter. Vi ser fortsatt et stagnerende boligmarked som påvirker boligbyggingen negativt, samtidig som offentlig bygging viser god markedsutvikling. Peab har et bredt spekter av virksomheter og i perioden hadde vi god utvikling innen blant annet bygg og anlegg, sier Jesper Göransson, konsernsjef i Peab i en pressemelding.

Ordrereserven hittil i år er ned fra 48,8 til 41,7 milliarder svenske kroner.

Peab rapporterer ikke egne tall for Norge lenger, men grafene i kvartalsrapporten forteller om en liten omsetningsnedgang sammenlignet med resten av konsernet.

Om fremtidsutsiktene på det norske markedet skriver Peab at dden mest negative utviklingen i byggemarkedet i år ventes nybyggingen av flerbolighus å stå for. De er også bekymret for manglende offentlige investeringer på byggsiden. Samtidig venter de vekst i det norske anleggsmarkedet i både 2023 og 2024.