Det nye vannbehandlingsanlegget som skal bygges av Peab i Ålesund. Ill. Asplan Viak
Det nye vannbehandlingsanlegget som skal bygges av Peab i Ålesund. Ill. Asplan Viak

Peab bygger vannbehandlingsanlegg for Ålesund kommune

Peab K. Nordang og Ålesund kommune har signert kontrakt om bygging av Fremmerholen vannbehandlingsanlegg. Kontraktssummen er på 202 millioner kroner eksklusive merverdiavgift, med byggestart i oktober.

Ålesund kommune har i dag ett vannforsyningsanlegg som leverer rent vann til om lag 70.000 innbyggere. Nå skal det i tillegg etableres et nytt anlegg ved den nordvestlige enden av Brusdalsvannet. Peab K. Nordang har blitt tildelt oppdraget med grunnarbeider, VVS-installasjoner og bygging av prosess- og rentvannsanlegg, samt råvannspumpestasjon.

– Arbeidet vil bli organisert som utførelsesentreprise og byggefasen har planlagt oppstart i oktober 2023. Anlegget er forventet å være i drift fra høsten 2026, skriver Peab i en pressemelding.

Kjetil Nordang, adm. direktør i Peab K. Nordang. Foto: Peab
Kjetil Nordang, adm. direktør i Peab K. Nordang. Foto: Peab

– Prosjektet innebærer krevende løsninger som er i tråd med Peab K. Nordangs kompetanse, spesielt innen betong. Ålesund kommune er en foretrukken kunde og det nye vannbehandlingsanlegget vil ha en beliggenhet midt i vårt kjerneområde. Vi er svært fornøyde med å bli tildelt denne kontakten for et viktig regionalt prosjekt, sier Kjetil Nordang, adm. direktør i Peab K. Nordang, i meldingen.

Selve vannbehandlingsanlegget skal ligge i Brusdalsvegen 208 i Ålesund og består av prosessanlegg med en grunnflate på 1.000 kvadratmeter, samt rentvannsanlegg på 900 kvadratmeter. I tillegg skal det bygges en pumpestasjon i to etasjer ved Brusdalsvannet.

Prosjektet skal sikre rent drikkevann til innbyggerene i Ålesund og omkringliggende kommuner. F.v. Byggeleder Terje Melseth, prosjektleder Marthe Therese Strømme, kommunalsjef samfunn Sol Berntsen Slinning og virksomhetsleder Arve Olav Bang fra Ålesund kommune, distriktssjef avd Stranda Bernt Lervåg, assisterende prosjektleder Vegar Grønstadt, distriktssjef avdeling Ålesund Geir Roar Rødseth og kalkulasjonsleder Vegard Solheim fra Peab. Foto: Ålesund kommune

Prosjektet skal sikre rent drikkevann til innbyggerene i Ålesund og omkringliggende kommuner. F.v. Byggeleder Terje Melseth, prosjektleder Marthe Therese Strømme, kommunalsjef samfunn Sol Berntsen Slinning og virksomhetsleder Arve Olav Bang fra Ålesund kommune, distriktssjef avd Stranda Bernt Lervåg, assisterende prosjektleder Vegar Grønstadt, distriktssjef avdeling Ålesund Geir Roar Rødseth og kalkulasjonsleder Vegard Solheim fra Peab. Foto: Ålesund kommune

– Ettersom deler av utbyggingen skjer ved en drikkevannskilde stilles det svært høye miljøkrav. Blant tiltakene som planlegges er fossilfri byggeplass og jobben vil i stor grad utføres av Peabs egne fagarbeidere, heter det videre i meldingen.

– Dette er et veldig spennende prosjekt med høy andel av egenproduksjon på betong, tømmer og elementmontasje. Vi skal i tillegg levere rigg til sideentrepriser, sier Vegard Sleen Grønstad, prosjektleder i Peab K. Nordang.

– Dette er den første kontrakten av flere for Fremmerholen vannbehandlingsanlegg og derfor en viktig milepæl. Peab K. Nordang svarte godt ut på tildelingskriteriene og hadde den beste prisen. Vi er glade for at vi har nådd denne viktige milepælen. Nå kan vi gå i gang, og vi gjør det med en hovedentreprise som både gir oss en god teknisk løsning og som er i tråd med budsjettet, sier Marthe Therese Strømme, prosjektleder i Ålesund kommune.

Det nye vannbehandlingsanlegget blir en viktig brikke for å sikre tilgang til rent drikkevann for Ålesund og omkringliggende kommuner.

– Vi er stolte av å bidra til å sikre en pålitelig vannforsyning til innbyggerne i området. Peab skal levere høykvalitetsinfrastruktur som vil betjene lokalsamfunnet i mange år fremover. Vi ser frem til å samarbeide tett med kommunen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv, sikker og bærekraftig måte, sier Arild Østgård, administererende direktør i Peab Bygg.