Prosjektleder Olav Espegard på Sambruksstasjon og døgnhvileplass på Gol (til venstre) og daglig leder i Mest Bygg, Even Haug. Foto: Stefan Offergaard

Liten, lokal og heldigital entreprenør: - Det går an

Den lokale entreprenøren Mest Bygg på Ål i Buskerud har gjennomført et heldigitalt byggeprosjekt for Statsbyggs Digibygg-prosjekt i nabokommunen Gol.

Daglig leder i Mest Bygg, Even Haug, og prosjektleder Olav Espegard på Sambruksstasjon og døgnhvileplass på Gol kunne torsdag fortelle Byggedagene-publikumet om den omtrent 30 mann sterke entreprenørens erfaringer med et av Norges første heldigitale byggeprosjekter.

Statens vegvesen tok sambruksstasjonen og døgnhvileplassen i bruk 7. mars i år. Prosjektet omfatter et 667 kvadratmeter stort bygg som huser Gol trafikkstasjon og kontrollplass, samt en døgnhvileplass med et eget servicebygg.

Byggherre har stilt strenge krav til bruk av digitale hjelpemidler i prosjektet.

Det har blant annet vært helt papirløst og nesten helt tegningsløst. Alle i prosjektet har brukt nettbrett, mobiltelefoner og BIM-kiosker på plassen, og en kontinuerlig oppdatert 3D-modell har vært hovedgrunnlaget for alt arbeid som har blitt utført.

‒ Noen PDF-tegninger må også produseres. En tegningløs byggeplass handler om raskere prosesser, ikke om å ta vekk et verktøy fra entreprenørene, sa prosjektleder Espegard.

De to Mest Bygg-kollegene kunne fortelle at det var mye nytt, både for totalentreprenøren selv og for underentreprenørene, men at gjennom godt samarbeid kunne de digitale sprangene tas.

‒ Flere hadde knapt tatt i en datamaskin før, men det gikk bra. Siden vi måtte hjelpe hverandre, fikk vi også veldig godt samarbeid på prosjektet, sa Mest Bygg-sjef Even Haug.

I prosjektet har man brukt droner for å hente inn geodata, en BIM-modell i syv dimensjoner har fulgt både fremdrift og pris, og sensorer, AR-verktøy og 3D-skanning har blitt brukt til å måle og dokumentere arbeid og tilstand på prosjektet. Omtrent 730 hull har også blitt boret av en robot.

‒ Vi har merket at vi gjør mindre feil, ting går fortere, og gevinsten er stor ved digitalisering. Og det går an for en liten entreprenør også, sa Haug.