Økningen i arbeidsledigheten kommer i hovedsak av at flere har meldt seg som aktive på arbeidsmarkedet, og ikke at flere har mistet jobben. Foto: Jan Haas / NTB
Økningen i arbeidsledigheten kommer i hovedsak av at flere har meldt seg som aktive på arbeidsmarkedet, og ikke at flere har mistet jobben. Foto: Jan Haas / NTB

Ledigheten fortsetter å øke noe – størst økning i byggebransjen

Arbeidsledigheten økte med 600 personer i desember, ifølge Nav. Økningen er størst i bygg- og anleggsbransjen.

91.800 personer er registrert som arbeidssøkere hos Nav, noe som tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

De som er helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak, utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. De resterende 0,8 prosentene er delvis arbeidsledige.

Ifølge SSB var arbeidsledigheten i november 0,1 prosentpoeng høyere enn i oktober.

Økningen er størst i bygg- og anleggsbransjen, hvor over hundre flere personer står uten jobb sammenlignet med november, ifølge Nav.

Antall personer med innvandrerbakgrunn uten jobb har økt med 29 prosent det siste året. Polen er det vanligste fødelandet blant ledige med innvandrerbakgrunn.

Det er flest i 40-årene som har blitt arbeidsledige den siste måneden. Geografisk er Vestfold og Telemark områdene hvor ledigheten er størst. Størst økning den siste måneden har vært i Møre og Romsdal, med 4 prosent flere ledige.