Lederskifte i Norsk takst

Daniel Helgesen (35) blir ny administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Norsk takst. Are Andenæs Huser forlater jobben etter til sammen ni år i sjefsstolen.

Helgesen har de siste årene vært ansatt som advokat i NHO Nordland, men var fra 2013 til 2019 advokatfullmektig og etter hvert advokat i Norges Takseringsforbund (NTF) og den senere bransjesammenslutningen Norsk takst.

– Dette blir litt som å komme hjem igjen, og jeg ser frem til å få jobbe for alle de kompetente takstmennene- og kvinnene i landet. Takstbransjen er i stor utvikling, og jeg gleder meg til å ta tak i både mulighetene og utfordringene, sier Daniel Helgesen i en pressemelding.

Han mener han tar over en organisasjon som er godt posisjonert for videre utvikling, og har stor respekt for den jobben forgjengeren har gjort.

Are Andenæs Huser har vært administrerende direktør i Norges takseringsforbund siden 2012, og fikk samme stilling i Norsk takst etter fusjonen mellom NTF og NITO takst i 2018.

– At vi lyktes med å samle oss i én felles organisasjon var en milepæl jeg er stolt av å ha vært delaktig i. Det har styrket oss som bransje, forbedret mulighetene til å yte god medlemsservice og økt vår relevans i næringspolitisk sammenheng, sier Huser.

Lederskiftet finner sted i august, men Huser vil være tilknyttet organisasjonen ut året, og vil også være styreleder i datterselskapene Verdi og Norges Eiendomsakademi i denne overgangsperioden.

– Are Andenæs Huser har ledet organisasjonen gjennom en meget krevende tid. Han bidro sterkt til at fusjonen mellom de stiftende organisasjonene ble vellykket, og har spilt en nøkkelrolle i arbeidet med videreutvikling, posisjonering og næringspolitikk, sier Sture J. Pettersen, president i Norsk takst.

Samtidig er han svært tilfreds med ansettelsen av ny administrerende direktør.

– Vi kjenner jo Daniel godt fra før. Jeg er sikker på at han vil være en god frontfigur for takstbransjen. Han har både faglig tyngde og personlige egenskaper som vil sikre et solid lederskap og en god videreutvikling av Norsk takst som bransjeorganisasjon.