I løpet av siste kvartal i 2020 signerte Bravida en rammeavtale for service- og installasjonsarbeid med Avinor AS på flyplassene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Avtalen gjelder i utgangspunktet for to år. Foto: Bravida

Lavere omsetning, men bedre margin for Bravida i Norge

Bravidas omsetning i Norge minsket med seks prosent i 2020 fra året før, men resultatmargin økte til 5,7 prosent, opp fra 5,0 prosent i 2019.

Det skriver Bravida i en pressemelding i forbindelse med sin fjerde og siste kvartalsrapport for 2020.

– Etter et forretningsmessig utfordrende år i 2020, kan jeg konstatere at vår desentraliserte forretningsmodell har fungert veldig bra. Våre ledere i linjen har tatt stort ansvar for sin virksomhet og vi har takket være det kunnet opprettholde vekst,
lønnsomhet og kontantstrøm på et godt nivå. Vår vekst i løpet av 2020 utgjorde 6 prosent justert for valutaendringer, vår EBITA-margin forbedret seg til 6,4 prosent og den operative kontantstrømmen økte med 36 prosent, sier konsernsjef Mattias Johansson i Bravida.

Nettoomsetningen i Norge minsket med tolv prosent og utgjorde 4.304 millioner svenske kroner i 2020, ned fra 4.867 millioner svenske kroner i 2019. Driftsresultat før avskrivninger (EBITA) var uendret fra året før, og utgjorde 245 millioner svenske kroner. Regnet opp mot lavere omsetning, blir dermed resultatmarginen bedre enn i 2019.

Ordreinngangen minsket med 21 prosent til 3.848 millioner svenske kroner fra 4.867 millioner svenske kroner i 2019.

– 2020 har, som for mange andre, også vært et krevende år for oss i Norge grunnet den pågående Covid-19-pandemien. Oppsummert er vi fornøyde med året, hvor vi har klart oss bra, forholdene tatt i betraktning, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge.

– Vi er heldige som er i en bransje som ikke har vært stengt ned, men har klart å holde hjulene i gang. Digitalisering har raskt blitt enda viktigere det siste året, og vi har gjort det vi kan for å gjennomføre det meste av planlagte arrangementer og oppgaver på en ny og trygg måte. Vi har blant annet gjennomført digitale webinarer, konferanser, samlinger, opplæringsaktiviteter og møter, samt at vi kjørte fjorårets HMS-uke hovedsakelig digitalt. Digitale arbeidsprosesser gjør at vi kan jobbe effektivt utenfor kontoret, slik som på hjemmekontor der det har vært nødvendig av smittevernhensyn. Jeg vil også fremheve innsatsen våre medarbeidere og samarbeidspartnere har gjort for at vi sammen har klart å levere tjenester innenfor de gjeldende smitteverntiltakene, forteller Bakke.

Bravida har gjennomført totalt 16 oppkjøp i 2020, og disse har, ifølge pressemeldingen, tilført en årlig omsetning på rundt 788 millioner svenske kroner. Så langt i 2021 har Bravida gjennomført tre oppkjøp med en samlet årlig omsetning på i underkant av 100 millioner svenske kroner.

I desember 2020 ble det undertegnet en intensjonsavtale i Norge for oppkjøpet av selskapene i Minel Gruppen, en elektrovirksomhet med en omsetning på rundt 600 millioner svenske kroner, noe som krever endelig kjøpsavtale og godkjenning fra de norske konkurransemyndighetene, skriver Bravida videre.

– For oss i Bravida Norge vil dette styrke vårt tjenestetilbud betydelig og tilføre oss verdifull kompetanse, kommenterer Bakke.

Bravida Norges samlede H-verdi for 2020 endte på 2,95, som, ifølge pressemeldingen, er en betydelig nedgang fra året før.