Administrerende direktør Ann-Kristin Ytreberg i Miljøfyrtårn, har stor tro på effekten av lanseringen av de nye sertifiseringskriterier for eiendomsbransjen.

Administrerende direktør Ann-Kristin Ytreberg i Miljøfyrtårn, har stor tro på effekten av lanseringen av de nye sertifiseringskriterier for eiendomsbransjen.

Foto: Miljøfyrtårn

Lanserer nye sertifiseringskriterier for eiendomsbransjen

Miljøfyrtårn har lansert helt nye sertifiseringskriterier for eiendomsbransjen, som hovedsakelig er rettet mot eiendomsutviklere, eiendomsbesittere og eiendomsforvaltere.

Målet med kriteriene å skape konkret og kontinuerlig forbedring på de viktigste miljøaspektene til eiendomsvirksomheter. Eiendomskriteriene er en forlengelse av nye felleskriterier, som ble lansert i juni 2022, skriver Miljøfyrtårn i en pressemelding.

Ifølge Miljøfyrtårn kan de nå tilby eiendomsbransjen enda mer relevante og konkrete kriterier og verktøy, og et effektivt system for miljøledelse.

– Enorm betydning

Administrerende direktør Ann-Kristin Ytreberg i Miljøfyrtårn, har stor tro på effekten av lanseringen.

– Eiendomsbransjen spiller en nøkkelrolle i å få ned klimautslippene i Norge. Heldigvis ser vi at noen viktige aktører i bransjen allerede tar tak innen miljø og bærekraft. Mange flere ønsker å bidra, men vet kanskje ikke helt hvordan de skal komme i gang med omstillingen. En Miljøfyrtårn-sertifisering, med relevante kriterier rettet mot bransjen, vil hjelpe eiendomsaktører med å redusere miljøbelastningen tilknyttet sine eiendommer. Samtidig vil det stimulere til grønn omstilling i alle deler av virksomheten, samt hos kundene. Ringvirkningene av at flere aktører er en del av løsningen vil ha enorm betydning, sier hun.

Bransjen har bidratt

Flere sentrale aktører i bransjen har ifølge Miljøfyrtårn vært bidragsytere i utviklingen av de nye kriteriene. Blant dem er Miljøfyrtårn-sertifiserte Entra.

– Som et ledd i vårt arbeid med miljø i hele virksomheten, er et miljøledelsessystem en viktig brikke. Ved å definere mål og tiltak for klima- og miljøpolicy i egen organisasjon, fra innkjøp, marked, utvikling/R&D, informasjon/kommunikasjon, prosjektavdeling og HMS, har vi sørget for å ha større påvirkningsmuligheter innen det grønne skiftet. Det nye kriteriesettet for eiendomsbransjen skal kunne underbygge alt dette og gi større rom for miljøarbeid hos hver enkelt aktør. Det vil også åpne opp for at eiendomsbesitter har dialog med leietakerne for å avklare de reelle behovene for klima- og miljøtiltak og forbedringer på eiendommen, sier teknisk sjef Tajma Lozo i Entra.

– Verdifullt verktøy

Teknisk sjef Thomas Thorstensen i Selvaag Eiendom, sier de nye kriteriene i Miljøfyrtårn er godt tilpasset eiendomsbransjen, og han mener det er et verdifullt verktøy i selskapets arbeid med å skape bærekraftig drift og utvikling av bygg.

– Byggeiere og leietakere har et stadig økende fokus på miljø og Miljøfyrtårn bidrar til økt samarbeid for å skape de gode resultatene, sier han.