Arnhild Krog fra Norsk Vann håper norske kommuner vil ta den nye DiVA-plattformen i bruk. Foto: Norconsult

Lanserer ny digital VA-standard

En ny guide til digital VA-forvaltning (DiVA) utgjør en ny bransjestandard for vann og avløp.

22. mai ble den nye DiVA-guiden lansert i Norconsults lokaler i Sandvika for omtrent 30 fremmøtte. DiVA (Digital VA-forvaltning), skal, ifølge en pressemelding fra Norconsult, skape en helt ny standard for hoved- og saneringsplaner i vann- og avløpsbransjen.

– Vårt felles bransjeløft, DiVA-metoden, er nå klar til bruk og tilgjengelig for hele VA-bransjen. Metoden vil gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger innenfor infrastrukturforvaltning, hovedplaner og saneringsplaner, sier Jonny Ødegård, avdelingsleder for VA prosess i Norconsult.

FoU-prosjektet DiVA ble gjennomført fra 2012­ til 2017, og er et samarbeid mellom Norconsult, Asplan Viak, SINTEF, BIT, NTNU, Rosim, Norsk Vann, MEF, rørprodusenter og flere norske kommuner. Norconsult har hatt rollen som prosjektansvarlig.

– Vi står foran store samfunnsoppgaver innen faget. Etter hvert som vi får DiVA ut i praksis får vi mulighetene til å videreutvikle verktøykassen vår basert på erfaringene vi gjør oss, sier Tom Baade-Mathiesen, direktør for Norconsults VA-divisjon og primus motor for DiVA.

– Stort investeringsbehov

Norsk Vanns rapport «196/2013 Veiledning i tilstandskartlegging og fornyelse av VA-transportsystemer» ble utarbeidet i forkant av DiVA-prosjektet. Denne er i tråd med DiVA-metodikken og inneholder eksempler og praktiske tips som kan benyttes i en DiVA-plan, heter det i pressemeldingen fra Norconsult.

Arnhild Krogh var tilstede fra Norsk Vann under lanseringen.

– Vi har stort investeringsbehov i bransjen vår. For at vi skal klare de utfordringene vi har, må kommunene frem mot 2040 bruke 280 milliarder kroner på vann- og avløpssiden, blant annet for å tilpasse oss til et endret klima, befolkningsvekst og strengere krav både nasjonalt og fra EU. Det betyr nye løsninger og samarbeid på tvers, sier Krogh.

DiVA skaper, ifølge pressemeldingen fra Norconsult, en plattform for en felles innsats i bransjen. DiVA lanseres på en åpen plattform, og skal være tilgjengelig for alle kommuner.

– Det hadde vært veldig synd om ikke kommunene tok dette i bruk, uttaler Krogh i meldingen.

Nasjonal dugnad

SINTEF har vært med på å definere strukturen for hvordan DiVA skulle fungere som guide, og støttet opp med verktøy og eksempler. Utgangspunktet har vært at DiVA først og fremst skal brukes av konsulentfirmaer, som en stegvis veileder til bruk i forbindelse med infrastrukturverdiforvaltning, heter det i pressemeldingen.

– DiVA ble et bransjeløft og en nasjonal dugnad. Nå er det viktig å fortsette med videre kompetanseheving i vannbransjen. Både utdanning og videreutdanning har en rolle å spille her. DiVA er forskningsfronten på hvordan det gjøres i dag, men for at man skal fortsette å være i front er det viktig at man ser på hvordan man skal arbeide med veien videre, sier Herman Helness fra SINTEF.