Jon Sandnes og Per Jæger er fornøyde med regjeringens endringsforslag til plan- og bygningsloven. Foto: Sindre Sverdrup Strand

BNL fornøyd med ny sentral godkjenning

Byggenæringens Landsforening (BNL) mener regjeringens forslag til endringer i plan- og bygningsloven er et godt steg i riktig retning.

Fredag la regjeringen frem forlag til ny sentral godkjenning.

BNL skriver i en pressemelding på sine nettsider at de er svært fornøyde med forslaget, og da spesielt at det tilrettelegger for generell godkjenning av foretak som arbeider i oppussingsmarkedet (ROT-markedet).

– I tillegg er det viktig at underentreprenører kan bli sentralt godkjent, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL.

En ekspertgruppe fra byggenæringen leverte forslag til ny sentral godkjenning høsten 2014 til kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner høsten 2014.

– De bedriftene som har vært omfattet av ansvarsrett, kan nå få en godkjenning. Det vil samtidig bli stilt krav til kvalifikasjoner, sier Sandnes.

I forslaget legges det vekt på at endringene skal styrke frivillig sentral godkjenning som virkemiddel for kvalitet i byggetiltak, gjennom å gjøre det enklere å være seriøs aktør i bygge- og anleggsnæringen.

– Dette er viktig for å sørge for at bedriftene får like konkurransevilkår som er vesentlig for å bevare en seriøs byggenæring med kvalifiserte medarbeidere, uttaler BNL-direktøren i pressemeldingen.

BNL roser regjeringen for at forslaget også åpner for vektlegge andre forhold som synligjør foretakenes seriøsitet.

Administrerende direktør i Boligprodusentene, Per Jæger, ledet ekspertutvalget, og påpeker i pressemeldingen at det fortsatt gjenstår mye arbeid før den nye ordningen kan tre i kraft.

– Det er derfor viktig at regjeringen setter av tilstrekkelige ressurser slik at den nye sentrale godkjenningen kan virke snarest mulig, sier Jæger.