– Vi ønsker at flere kvinner oppdager mulighetene som finnes innen rørfaget og bransjen vår, sier Eli Hermine Heyerdahl Eide, fagsjef i Rørentreprenørene og initiativtaker til Ingeborg-nettverket. Nylig gikk nettverket på lufta med egne nettsider.

Lanserer egen nettside for rørbransjens kvinnenettverk

Bedre kjønnsbalanse med rekruttering av flere jenter inn i rørbransjen er en viktig målsetning for Ingeborg-nettverket.  Nå er kvinnenett-
verket på lufta med egen nettside.

Ingeborg-nettverket ble etablert for to år siden for kvinner som jobber i rørbransjen og teller i dag 528 medlemmer. Nettverket har fått sitt navn etter Norges første kvinnelige rørleggermester, Ingeborg Markussen i Drammen.

Hittil har nettverket vært en lukket gruppe på Facebook, men nå tar initiativtakerne nettverket et steg videre og lanserer egen nettside, ingeborgnettverk.no.

– Vi jobber i en bransje der 96 prosent er menn, og vi mener den er tjent med bedre kjønnsbalanse. Nettverket vil være en mulighet for kvinnene i bransjen til å samles og jobbe sammen for å bygge nettverk på tvers av bedrifter og roller, sier initiativtaker og styreleder i Ingeborg-nettverket, Eli Heyerdahl Eide, til Byggeindustrien.

Kjønnsbalanse på agendaen

Hun er fagsjef i Rørentreprenørene Norge og er en ivrig forkjemper for at flere jenter og kvinner skal oppdage mulighetene som finnes innen rørfaget og rørbransjen.

– Veldig mye handler om bevisst- og synliggjøring, og for oss er det viktig å få satt kjønnsbalanse på agendaen. Vi har ennå ikke opplevd en revolusjon når det gjelder rekruttering av jenter til rørleggerfaget, men dette er et langsiktig arbeid som vi håper og tror vil gi resultater på sikt, sier Heyerdahl Eide.

Hun forteller at nettsiden er etablert for å kunne nå ut med informasjon til alle som er interessert i å følge med på hva Ingeborg-nettverket jobber med.

– En av de viktigste oppgavene våre fremover blir å nå ut i bransjen for å skaffe oss strategiske samarbeidspartnere som vil støtte opp om arbeidet vi gjør. Vårt mål er å bidra til at våre samarbeidspartnere får mangfold og kjønnsbalanse på agendaen slik at vi i fremtiden normaliserer kvinners plass i bransjen og opplever at gode og kvalifiserte personer søker seg til rørleggerfaget, sier hun.

Inspirasjonsdag på VVS-dagene

På VVS-dagene 19. oktober vil Ingeborg-nettverket arrangere en egen inspirasjonsdag for kvinner i rørbransjen. Her vil det bli et tettpakket program i tre timer, med radio- og TV-profilen Siri Kristiansen som konferansier.

En rekke foredragsfoholdere fra byggenæringen vil stå på scenen og snakke om hvordan næringen kan tiltrekke seg flere kvinner, deriblant konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen, BNL-sjef Jon Sandnes, direktør Line Ekroll Dyb fra Norsk Rørallianse, Rørentreprenørenes nye direktør Marianne Røiseland og rørlegger Linn Marie Havsgaard i Chr Vestrheim. I tillegg vil grunnlegger av Oda-netterket Anne Gretland og likestillingsombud Hanne Bjurstrøm holde innlegg.

Rørlegger Marie Linn Havsgaard og BNL-sjef Jon Sandnes er to av foredragsholderne på Ingeborg-nettverkets inspirasjonsdag 19. oktober. Foto: Tuva Skare