Kystopprør mot høye fergepriser

45 ordførere fra hele landet har skrevet under på et opprop der de ber staten om å innføre makspriser på fergereiser. Men samferdselsministeren er uenig

Både i Nordland og Møre og Romsdal – fylkene som har flest fergesamband – har fergetakstene økt kraftig fra nyttår. I Nordland – som har 28 fergesamband – har prisene økt med mellom 20 og 40 prosent, melder NRK.

Prisøkningene gjelder også andre steder i landet, som i Troms og Finnmark, i Rogaland og på Vestlandet.

Ordfører Bernt Brandal i Hareid kommune i Møre og Romsdal sier at prisene nå er blitt så høye at folk må flytte.

– Staten må inn og legge føringer. Det må settes en makspris for hvor mye en kan kreve fra oss som reiser, sier han.

Dale vil ikke detaljstyre

De 45 ordførerne, som kommer fra Rogaland i sør til Finnmark i nord, møter imidlertid liten forståelse hos samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Han mener det er fylkespolitikerne som har ansvaret, ikke staten, og avviser at han kan legge føringer på prisnivåene.

– Å detaljregulere hvordan fylkeskommunen skal regulere sine takstsoner kan ikke jeg gjøre. Når det er fylkeskommunene som har ansvaret, så må de ta det ansvaret. Det er de som gjør prioriteringene, sier Dale.

Kutt i overføringene

Mange fylkespolitikere mener imidlertid at de ikke får nok penger fra staten for å drifte fergetilbudet.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland sier til NRK at Nordland får 486 millioner kroner mindre fra staten de tre nærmeste årene.

– Vi har fått mindre penger enn vi fikk før. Hvis vi skal bruke mer penger på å drive ferge, må vi kutte andre steder, sier han.

– De rødgrønnes skyld

Til Skipsrevyen sier statssekretær Allan Ellingsen (Frp) i Samferdselsdepartementet at det er de rødgrønnes prioriteringer som er årsaken til prisene.

– Det er folket i valg som har ønsket at det er de rødgrønne som skal styre Nordland fylkeskommune og de gjennomfører de prioriteringene som de ønsker. Dermed er det også de som gjør det vanskeligere for folk å bo langs kysten, sier Ellingsen.

Han sier Nordland fylkeskommune har prioritert kollektivtransport i bysentra framfor å styrke fergetilbudet.