Kun tre millioner igjen av Profitek-boet

Det er kun smuler igjen til Profitek-kreditorne. Tre millioner kroner skal betjene 300 krav mot selskapet på tilsammen 120 millioner.

Elektrokjempen Profitek ble konkursbegjært i Bergen tingrett i dag, skriver Bergens Tidende på sine nettsider.

Les også:Oppbud i flere i Profitek-selskaper

- Sparebanken Vest har tatt pant i samtlige eiendeler. Profitek har ikke hatt noen juridiske forpliktelser til andre leverandører, og disse har levert til Profitek uten noen form for sikkerhet, sa bostyrer Gunnar Haahjem i retten.

Sparebanken Vest har solgt de pantsatte eiendelene for 95,8 millioner kroner til det nyopprettede selskapet Oneco Technologies, og har dermed realisert sine verdier i boet.

- Etter at de pantsatte eiendelene i Profitek-boet er solgt, er det tre millioner kroner igjen som ikke var pantsatt. Det er begrenset med frie verdier, sa Haahjem.

- Se på egne rutiner

Flere kreditorer har tatt kontakt med bostyrer og luftet sin frustrasjon etter konkursen i Profitek-konsernet.

Haahjem viste imidlertid liten forståelse for frustrerte kreditorer under dagens konkursbegjæring.

Ifølge selskapet vil flertallet av de ansatte få fortsette i jobben.

Han poengterte at det ikke var ulovlig å gå konkurs, men at selskapet hadde slitt med dårlig økonomi over lengre tid.

- Jeg vil oppfordre leverandører om å se på egne rutiner om hvorvidt det er riktig å gi kreditt til en bedrift med betalingsproblemer, sa han.

Haahjem redegjorde for ni konkursbo i Profitek-konsernet i tingretten i dag. Av disse var det i Profitek AS de virkelige verdiene lå.

120 millioner i krav

Totalt har det kommet inn 300 krav til Profitek AS, som til sammen beløper seg til 120 millioner kroner. Av disse er 30 millioner kroner prioriterte, og det ventes å komme ytterligere krav til boet.

Ett av kravene stammer fra El- og IT-forbundet, som ikke har fått innbetalt fagforeningskontingenten fra Profitek-ansatte, til tross for at den er trukket fra lønningene deres.

Profitek ble grunnlagt i 1999 av Tor Kristian Heggernes, og fra 2006 opplevde selskapet en oppkjøpsbasert vekst.

Problemene startet i 2011, sa Heggernes til BT i april. Da leverte konsernet et negativt resultat, som ifølge Heggernes gjorde det vanskeligere å ta opp nye lån.

Solgt til Oneco

Den økonomiske situasjonen bedret seg ikke. 2. mai i år ble aksjene i Profitek solgt til Oneco Industrier i Kristiansand. Allerede 16. mai konkluderte den nye eieren med at det ikke var mulig å redde selskapet ut av likviditetskrisen.

Dermed ble det levert oppbud for ni av selskapene etter pinse.

Profiteks eiendeler ble solgt til Oneco Technologies, og nærmere 550 ansatte ble med videre i det nye selskapet.

Ifølge bostyrer Haahjem har en av de tyngste oppgavene vært å sørge for at kundene aksepterte at kontrakter inngått med Profitek ble overtatt av Oneco.