Illustrasjonsfoto.

Rekordomsetning i Kruse Smith - men ordrereserven har falt med nesten en milliard

Kruse Smith rapporterer et resultat på 52 millioner NOK av en omsetning på 4,2 milliard NOK i 2015. Tapsprosjekt i anleggsdivisjonen påvirker imidlertid resultatet betydelig, og ordrereserven har falt med en milliard på ett år.

Konsernet noterer seg for omsetningsrekord og melder i en pressemelding at den underliggende driften i konsernet er god.
– Samtlige regioner i entreprenørdelen av konsernet har tall som underbygger en god drift og akseptable resultater, og både egenkapital og likviditet i konsernet er styrket gjennom 2015. Egenkapitalen utgjorde 669 millioner (20.9%) og likviditetsreserven 684 millioner, hvorav 350 millioner var ubenyttede trekkrettigheter ved utgangen av 2015, skriver selskapet i meldingen.

En milliard mindre i ordrereserve

Men ordrereserven har gått betydelig tilbake. Ved inngangen til 2016 var på 3.7 milliarder. Det er en nedgang på cirka 1 milliard fra rekordreserven året før.

Hovedårsaken til nedgangen er reduksjon i anleggsdivisjonen og region Syd.

– Konsernet jobber imidlertid planmessig og målbevisst med å øke ordrereserven, spesielt innenfor vei – og annleggsmarkedet, heter det i meldingen.
– Et stort tapsprosjekt i anleggsdivisjonen var den avgjørende årsaken til at Kruse Smith ikke nådde sitt budsjettmål i 2015. Årsaken til overskridelsen er nøye gransket og konsernet har allerede iverksatt omfattende endringer og forbedringer som et resultat av den eksterne granskingen, skriver selskapet.

Tapte på prestisjebru

Det var prestisjeprosjektet Sandsfjordbrua i Rogaland som ble problematisk for den store entreprenørbedriften.

– Prosjektet ble altfor dyrt. Det kostet oss mange titalls millioner, bekrefter konsernsjef Jan A. Hestås i Kruse Smith til Fædrelandsvennen.

Hestås forteller overfor avisen at Kruse Smith i etterkant av tapsprosjektet vil gjennomgå sin egen prosjektledelse, og at de allerede har satt i gang omfattende endringer. Et teknisk utfordrende prosjekt og en etter hvert stram tidsfrist dyttet kostnadene opp for entreprenøren.

De lyktes å komme i mål med åpning 27. november, men det krevde langt flere arbeidere enn entreprenøren hadde regnet med.

– Vi måtte bli ferdig før vinteren. Fergekontrakter var allerede sagt opp, og brua måtte tas i bruk, sier han.

Bolignedgang i Rogaland - god flyt i Oslo

Kruse Smith Eiendom AS har de siste årene vært en viktig bidragsyter til å skape resultater i konsernet. Selskapet registrerer gjennom hele 2015 en betydelig nedgang i antall solgte boliger i Rogaland, moderat nedgang på Agder, men god etterspørsel etter boliger i Oslo – området.

På grunn av lavere salgsaktivitet ble det mot slutten av fjoråret gjennomført en nedbemanning i selskapet.
2015 har vært et år hvor utvikling og innovasjon har vært høyt prioritert. Samarbeidet med Stanford University med fokus på VDC (Virtual design construction) og nye arbeidsmetoder har pågått også gjennom fjoråret. Målet med utviklingsarbeidet er mer effektiv og bedre produksjon, både for kunde og leverandør.
Helse, miljø og sikkerhet har alltid et avgjørende fokus i Kruse Smith.

Forsterket i Oslo - forventer vekst i Bergen

Sykefraværet for fjoråret var 4.4% og konsernets H-verdi (skade med fravær per.million arbeidstimer) var 3.1, mot 3.2 i 2014.
Både Kruse Smith Entreprenør og Kruse Smith Eiendom har forsterket sin posisjon i Østlandsområdet. På grunn av større oppdragsmengde i Bergen er organisasjonen styrket etter etableringen i med eget avdelingskontor i 2014, og man ser for seg videre vekst for konsernets aktiviteter i denne regionen i 2016.
Kruse Smith trekker frem at konsernet i 2015 også forsterket sitt fokus på samfunnsansvar, blant annet ved at man som det første entreprenørselskapet i Norge, har blitt medlem av Initiativ for etisk handel (IEH).

Gjennom eiernes veldedige stiftelse, Kruse Smith Stiftelsen, er konsernet indirekte og direkte engasjert i flere samfunnsansvarsprosjekter, blant annet gjennom SOS Barnebyer, Strømmestiftelsen og Kirkens Bymisjon.
Kruse Smith har tro på en positiv utvikling innen alle konsernets forretningsområder i 2016.