Konsernsjef i Kruse Smith, Jon Syrtveit og styreleder Sissel Leire. Foto: Victoria Nevland

Kruse Smith med 93 millioner i minus - nå er ny konsernsjef presentert

Torsdag ble Jon Syrtveit presentert som konsernsjef i Kruse Smith. Samtidig ble det kjent at selskapet hadde et underskudd på 93 millioner kroner før skatt i fjor.

– Vi er tilfreds med at Jon Syrtveit er villig til å ta på seg den store oppgaven i en krevende periode for både bransjen og selskapet. Blant flere eksterne og interne kandidater er styrets vurdering at Syrtveit er den som oppfyller kriteriene best. Vi var hele tiden tydelige på at vi skulle ha en moderne og faglig sterk leder med bransjeerfaring, og da er det ekstra gledelig når den beste blant mange gode er en av våre egne, sier styreleder Sissel Leire om ansettelsen av Jon Syrtveit som konsernsjef. 

Har vært konstituert siden mars

Jon Syrtveit startet i Kruse Smith som økonomidirektør i 2003 og gikk videre til å bli regiondirektør for region Syd i 2008.

Den nye toppsjefen har vært konstituert konsernsjef siden i mars i år. Han tar over etter Heidi Wolden som ble hentet inn som ny toppsjef i Norled.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, men har samtidig svært stor respekt for oppgaven. Min viktigste jobb fremover blir helt klart å skape lønnsomhet i selskapet. Vi skal lære av våre feil, men så skal vi se fremover. Jeg vet hva som bor i dette selskapet, og det fyller meg med optimisme, sier den nye konsernsjefen i en pressemelding.

400 millioner i minus før skatt siden 2016

Syrtveit har en tøff oppgave foran seg. Langtidseffektene av koronapandemien skaper usikkerhet for hele næringen, og entreprenørkonsernet med hovedsete i Kristiansand har allerede hatt flere krevende år. 

Torsdag meldte Dagens Næringsliv at 2019-regnskapstallene i Kruse Smith-konsernet viste et underskudd før skatt på 93 millioner kroner.

Ifølge DN gikk konsernet også med et underskudd på vel 41 millioner kroner i første kvartal i 2020. Det gir et samlet underskudd på nær 400 millioner kroner før skatt siden 2016, ifølge avisen.

Omsetningen falt også fra over 4,3 milliarder i 2018 til litt under 3,9 milliarder i 2019. Ved årsskiftet var ordrereserven i selskapet på 4,1 milliarder kroner.

Til tross for krevende tider, mener styreleder Sissel Leire likevel at selskapet står bedre rustet enn på lenge.

– Vi har styrket balansen betydelig som følge av salget av eiendomsselskapet. Vi har tilført over 300 millioner kroner fra morselskapet til entreprenørselskapet. Vi er i praksis gjeldfrie og har 185 millioner kroner i banken ved utløpet av første kvartal. Egenkapitalandelen er på over 25 prosent, noe som er solid for et selskap som vårt, sier Sissel Leire til Dagens Næringsliv.

Spareprogram og eiendomssalg

Kruse Smith har gjort flere grep for å styrke virksomheten.

De solgte eiendomsselskapet til Solon Eiendom i desember i fjor, og i januar varslet Kruse Smith sine ansatte at de ville sette i gang et spareprogram der målet var å redusere faste kostnader i entreprenørselskapet med cirka 65 millioner kroner.

Innsparingen skulle delvis skje gjennom nedbemanning i stab og prosjektorganisasjoner og delvis gjennom andre besparelser.