Illustrasjonsfoto: Kruse Smith

Kruse Smith varsler nedbemanning - skal kutte 65 millioner i kostnader

Kruse Smith Entreprenør skal i gang med et omfattende spare- og omstillingsprogram.

Konsernsjef Heidi Wolden i Kruse Smith sier det ikke er bestemt hvor stor nedbemanningen blir. Foto: Rune Kongsro

Kruse Smith har som mål å redusere faste kostnader i entreprenørselskapet med cirka 65 millioner kroner.

Dette skal delvis skje gjennom nedbemanning i stab og prosjektorganisasjoner og delvis gjennom andre besparelser.

Selskapet opplyser at analysen som ligger til grunn for omstillingsprogrammet ikke omfatter en vurdering av andel fagarbeidere.

De vil med andre ord ikke berøres av dette prosjektet.

- Kostnadsreduksjonen på 65 millioner vil ha konsekvenser for bemanning og for øvrige sentrale kostnadselementer. Hvor stor bemanningsreduksjonen vil være i antall er enda ikke fastlagt. Det er for tidlig å kommentere noe mer spesifikt, sier konsernsjef Heidi Wolden til Byggeindustrien.

Hvor stor nedbemanningen blir, og hvor i organisasjonen den skal skje, skal klarlegges i det videre prosjektarbeidet. De ansatte ble informert om tiltakene torsdag. Programmet skal gjennomføres i første halvår 2020.

- Vi kjørte samtidig og lik informasjon på alle kontorsteder i dag. Det er krevende budskap for alle å få. Ledelsen er opptatt av å gi så god og transparent informasjon som mulig både nå og senere i prosessen, sier Wolden.

Skal ikke gå utover kvaliteten

I en pressemelding som gikk ut torsdag, opplyste Wolden at Kruse Smith skal se på flere forhold i omstillingen.

- Vi vil vurdere organisering i stab og prosjektorganisasjon, inkludert ledernivåer. Vi vil se på besparelser knyttet til hvordan vi utvikler og gjennomfører prosjekter, og vi vil reforhandle alle kostnadselementer der det er mulig. En forutsetning for alle tiltak som gjennomføres er at de ikke skal gå ut over kvaliteten på våre leveranser, sier Wolden.

Flere krevende år

Kruse Smith Entreprenør har hatt store utfordringer de siste årene.

Ifølge proff.no hadde selskapet i 2018 driftsinntekter på nesten fire milliarder kroner, men resultatet viste røde tall med et underskudd på 61 millioner kroner. Året før hadde selskapet et underskudd 121,3 millioner.

Foreløpig kan ikke konsernsjefen si noe om fjoråret, men i juni sa konsernet at utviklingen var positiv.

- Resultatet i 2019 er enda ikke klart. Vi har en sunn ordrereserve på over fem milliarder kroner, sier Wolden.

- Kan du si noe om hvilke prosjekter som har gått dårlig for Kruse Smith?

- Jeg kan ikke gå inn på spesifikke prosjektresultater.

- Dere solgte nylig eiendomsdelen av selskapet, vil det skje enda mer i andre deler av konsernet fremover?

- Salget av Kruse Smith Eiendom gjør at vi får en sunn soliditet. Med en solid ordrereserve i entreprenøren og dette omstillingsprogrammet, så anser vi oss fortsatt som et offensivt og utviklingsorientert selskap, sier Wolden.

Vanskelig i hele bransjen

Hun understreker at det er krevende tider for hele bransjen.

- Kruse Smith er ikke noe unntak. Virksomheten har de siste årene gått med underskudd, og det er ikke en situasjon som kan vedvare. Vi tar derfor grep som sikrer lønnsomhet, og som gjør at Kruse Smith både skal forbli Norges største privateide entreprenørselskap og en arbeidsgiver for mange, sier Wolden.

Hun understreker at alle prosesser vil skje i tråd med arbeidslivets regler og bestemmelser.