Heidi Wolden slutter som konsernsjef i Kruse Smith. Arkivfoto: Madeleine Bergheim

Konsernsjefen slutter i Kruse Smith

Heidi Wolden slutter som konsernsjef i Kruse Smith. Samtidig blir Jon Syrtveit konstituerert som konsernsjef.

Heidi Wolden har infomert styret i Kruse Smith at hun ønsker å fratre sin stilling for å bli administrerende direktør i ferje- og hurtigbåtrederiet Norled i Stavanger.

Wolden har sin siste arbeidsdag som konsernsjef i Kruse Smith mandag 9. mars.

Jon Syrtveit, direktør for region Syd i selskapet, konstitueres da som konsernsjef.

Wolden har vært konsernsjef siden juni 2017 og står i en periode til selskapets disposisjon.
– Heidi har stått i spissen for en langvarig og omfattende omstilling av selskapet knyttet til digitalisering, miljø og risikoforståelse, samtidig som det er iverksatt tiltak for å bedre lønnsomheten. Vi er takknemlig for hennes store innsats de nesten tre årene hun har ledet konsernet, sier styreleder Sissel Leire i en pressemelding.

Styret i selskapet har nedsatt et ansettelsesutvalg som har startet arbeidet med å finne Woldens etterfølger.
Godt fundament

Heidi Wolden sier det var vanskelig å si nei til jobben med å lede ferje- og hurtigbåtrederiet Norled.

– Jeg hadde sett for meg en lengre tidshorisont for lederjobben i Kruse Smith. Men muligheten til å få lede et pioner-selskap for det grønne skiftet innen maritim næring, ble for fristende. Samtidig er jeg stolt over å ha vært med å legge et godt fundament for at Kruse Smith skal være et lønnsomt og familieeid selskap i fremtiden, sier Wolden.

Store endringer

Kruse Smith har vært gjennom noen krevende år, og det er satt i verk flere tiltak for å bedre lønnsomheten i selskapet.

I desember offentliggjorde konsernet at det var inngått avtale om salg av datterselskapet Kruse Smith Eiendom til Solon Eiendom.

Etter nyttår startet konsernet også et omfattende omstillings- og spareprogram der målet er å redusere faste kostnader med 64 millioner kroner.

Dette arbeidet vil pågå for fullt under Syrtveits ledelse.

– Jon har stor bransjekunnskap og kompetanse, og kjenner selskapet gjennom å ha vært en sentral leder i mange år. Det pågående arbeidet med kostnadsreduksjoner og nedbemanning vil nå bli ført i mål under ledelse av Jon, som har hatt en sentral plass i styringsgruppa helt fra vi startet prosessen, sier Leire i meldingen.

- De egenskapene vi leter etter
I Norled er de fornøyde med å få Wolden med på laget.

- Vi er svært fornøyde med at Heidi Wolden har takket ja til å lede selskapet og vi ønsker henne velkommen til Norled. Med nye, finansielt sterke eiere har Heidi de egenskapene vi leter etter i en leder for å videreutvikle selskapet i tråd med våre forretnings- og investeringsplaner, og sikre at Norled forblir i førersetet på det grønne skiftet innen ferje- og hurtigbåtsektoren, sier Elisabeth Grieg, styreleder i Norled, i en pressemelding.