Hovedtillitsvalgt Jan Herum i Kranfører AS. Foto: Privat

Kranførere håper tariffavtale vil gi et løft for bemanningsbransjen - Tror vi er de første innen vår nisje

I løpet av mai skal bemanningsselskapet Kranfører AS i Fredrikstad signere tariffavtale med sine ansatte. Hovedtillitsvalgt i selskapet håper nå at flere  nisjebedrifter i bemanningsbransjen vil følge etter.

– Vi føler at bransjen trenger et løft. Det er mange som jobber for å styrke seriøsiteten i bransjen, og seriøsitet er å faktisk følge tariff. Alle bør kjempe under de samme reglene, sier hovedtillitsvalgt Jan Herum i Kranfører AS.

Den Fredrikstad-baserte bemanningsbedriften har i dag 69 registrerte ansatte på bransjeportalen proff.no. Siden julen 2020 har 21 stykker valgt å melde seg inn i YS-forbundet Parat, og i mars kunne de sende inn krav om tariffavtale. Målet er at avtalen signeres i løpet av mai.

– Så lenge man er i bemanningsbransjen, er man utsatt for utnyttelse. Det er ikke alle som ser hvor dypt likebehandlingsprinsippet skal stikke, og vi føler av og til at vi blir ansett som annenrangs arbeidere. En tariffavtale er ikke bare noe som er viktig overfor vår egen sjef, men minst like viktig overfor kundene, slik at de vet hvilke regler de må forholde seg til. Det er nok mange av dem som leier oss inn som ikke vet hvordan et ordnet arbeidsmarked faktisk skal være, sier Herum.

Den tillitsvalgte kranføreren tror tariffavtaler er en sjeldenhet hos bemanningsselskapene i næringen.

– Vi tror vi er den første bedriften innen vår nisje som har tariffavtale. Jeg tror ikke det er mange bemanningsbedrifter i bygg og anlegg som har tariffavtaler, og jeg tror det står enda verre til i nisjebedrifter som vår. Jeg vil ikke si at vi er verken best eller verst, men vi håper at vi på denne måten kan være med på å få bukt med sosial dumping i bransjen, sier han.

Sterkt behov

Nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet understreker overfor Byggeindustrien at man i Norge har dårlig statistikkgrunnlag for bemanningsbransjen, og at det er vanskelig å si noe sikkert om graden av organisering og tariffavtaler i bedriftene. Han anslår dog at det er flere i bransjen som står uten tariffavtale enn som står med.

– Jeg vil nok tro at de fleste i bemanningsbransjen jobber i selskapersom vi ikke har avtale med. Det vanligste er at oppdragsgiver har tariffavtale, og da kommer de innleide arbeiderne under denne avtalen. Men tariffavtale i bemanningsselskapet blir viktig når de leies ut til en oppdragsgiver som ikke har tariffavtale, sier han.

Krogstad tror ikke han tidligere har vært borti at små nisjebedrifter i bemanningsbransjen tegner tariffavtale med sine ansatte.

– De selskapene som vi har inngått avtaler med, dekker gjerne hele spekteret, og de har gjerne distriktskontorer og lokalkontorer som har egne tariffavtaler. Men jeg kan si at bemanningsbransjen ikke er et område hvor vi har høy tariffdekning. Jeg vil også si at ansatte i bemanningsselskap i utgangspunktet har et sterkt behov for tariffavtale. De er ofte mer utsatt for problemer enn fast ansatte, og de har mer behov for hjelp og støtte. Det er ikke alltid de får likebehandling som de har krav på, og det er ikke alltid at arbeidsgiver betaler lønn utenfor oppdrag, sier han.

Står sterkere

Daglig leder Chris Andre Vadseth i Kranfører AS sier til Byggeindustrien at han er positiv til at bedriften nå får på plass tariffavtalen med de ansatte.

– Vi ser at flere kunder etterspør tariffbedrifter, og vi håper at avtalen viser at vi har kvalitet på kranførerne våre. Det blir veldig mye dyrere for oss, men vi tror vi vil få flere oppdrag på grunn av avtalen, fordi det viser at vi er en seriøs bedrift, sier Vadseth.

Kranfører-sjefen forteller at tanken om tariffavtale har vært oppe tidligere også, men at det ikke har blitt noe av. Han innrømmer at han ble litt overrasket da kravet kom like før påske i år, men han understreker at han kun ser positivt på dette nå.

– Vi ble kastet litt brått ut i det, og det var en del av kranførerne mine som ikke ville binde seg opp, men da vi uansett måtte ta steget til tariff, har vi fått vendt dem om også. Jeg hadde møte med tillitsvalgt og nestleder om avtalen i går, og nå jobber vi med å få på plass detaljer som belønner innsatsen til kranførerne. Med dette ønsker vi å gi de ansatte trygghet, og kanskje vil dette la oss stå sterkere mot de som ønsker et forbud mot bemanningsbransjen, sier Vadseth.