Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB scanpix

Kraftig kritikk på Østlandet mot regjeringens InterCity-brems: - Klart løftebrudd

Østlandssamarbeidet går hardt ut mot regjeringens InterCity-kutt i forslaget til ny nasjonal transportplan. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) forstår skuffelsen, men sier de harde realitetene er at prislappen er blitt flere titalls milliarder kroner dyrere på få år.

Even Aleksander Hagen (Ap) er fylkesordfører i Innlandet og leder for representantskapet i Østlandssamarbeidet.

I regjeringens forslag til ny nasjonal transportplan (NTP) er ambisjonene for de ytre delene av intercityutbyggingen på Østlandet kraftig nedjustert.

Tidligere vedtatte planer om at det skal bygges dobbeltspor fram til Lillehammer, Halden, Skien og Hønefoss med i den kommende 12-årsperioden.

Det har fått Østlandssamarbeidet med Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Oslo kommune til å reagere. 

– Regjeringens InterCity-forslag er et klart løftebrudd både mot kommuner, stasjonsbyer, næringsliv, befolkning og pendlere på Østlandet, sier Even Aleksander Hagen (Ap) i en pressemelding.

Men Hagen, som er fylkesordfører i Innlandet og leder for representantskapet i Østlandssamarbeidet, har ingen planer om å gi opp kampen om InterCity.

– I månedene framover vil Østlandssamarbeidet derfor arbeide videre med å overbevise både posisjonen og opposisjonen på Stortinget om at ambisjonene for InterCity-utbyggingen må ligge fast. Framtidige regjeringer må sette av nok penger til å sikre kontinuitet i planlegging og utbygging, slik at de gjenværende InterCity-strekningene blir ferdigstilt i tråd med Stortingets vedtak, sier Hagen.

Viken svært kritiske

Fylkesrådsleder i Viken Tonje Brenna (Ap) under anleggsstarten av den nye Fornebubanen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tonje Brenna (Ap), som er fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune er svært kritisk til Regjeringens NTP-forslag.

Hun trekker frem klima og Østfoldbanen som eksempler.

– Skal vi oppnå klimaresultater i transportsektoren må vi bygge jernbane for framtida. Når regjeringa senker ambisjonene for InterCity, stemmer ikke ord og handling i hverken klima- eller samferdselspolitikken, sier Tonje Brenna.

– Dersom Østfoldbanen syd for Moss for det meste forblir en 150 år gammel enkeltsporet jernbane, vil det hverken gi rom for to tog i timen til Halden eller tilfredsstille europeiske standarder for godstransport. Det vil gi ytterligere press på veinettet, og enda flere vogntog som krysser grensen ved Svinesund, legger hun til.

Oslo vil ha Oslotunnelen

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan Marie Berg. Foto: Heiko Junge / NTB

I Oslo har de kritiske til at planleggingen av en ny jernbanetunnel gjennom hovedstaden er stanset.

Byggeindustrien meldte nylig at Bane NOR måtte gå til steget å avlyse en stor rådgiverkonkurranse på oppløpssiden. Det fikk både byrådet i Oslo og bransjen til å reagere.

Det er allerede brukt 60 millioner kroner på planene, og i statsbudsjettet for 2021 er det allerede satt av 150 millioner til planleggingen av tunnelen.

Nå gjentar byråd Lan Marie Berg kritikken mot regjeringens tunnel-kutt.

– Ny sentrumstunnel er livsåren i et effektivt jernbanesystem på Østlandet. Når Regjeringen legger vekk planene om ny sentrumstunnel, svikter de togpendlerne på Østlandet som fortsatt må forvente forsinkelser og ugunstige avganger for de som ønsker å reise miljøvennlig. Samtidig bryter regjeringen sine egne valgløfter og setter hele InterCity-utbyggingen i fare. Jernbaneeksperter har jobbet med dette prosjektet i månedsvis for å legge til rette for mer klimavennlig transport i hovedstadsregionen. Nå kastes både tid og penger bort på Regjeringens vingling, sier Lan Marie Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune i meldingen.

Vestfold og Telemark: - Svært uheldig

Fylkesordfører i Vestfold og Telemark, Terje Riis-Johansen (Sp). Foto: Terje Bendiksby / NTB

Fylkesordfører i Vestfold og Telemark, Terje Riis-Johansen (Sp) stiller seg bak kritikken til de øvrige medlemmene i Østlandsamarbeidet.

– Stortinget gav i juni 2017 grønt lys for bygging av dobbeltspor til Halden, Lillehammer og Skien. På alle InterCity-strekningene har kommunene de siste årene derfor brukt både tid og penger til planlegging av nye stasjonsområder og moderne knutepunkter. Nå ligger store sentrumsarealer i Tønsberg, Larvik og Porsgrunn båndlagt, i påvente av en jernbaneutbygging som er skjøvet helt ut i tid. For kommunene og stasjonsbyene betyr den uavklarte situasjonen nå at vi risikerer at jernbanen står i veien for byutviklinga. Dette er svært uheldig, sier Riis-Johansen.

Hareide har forståelse for skuffelsen

Samferdselsminister Knut Arild Hareide under presentasjonen av stortingsmelding om ny nasjonal transportplan (NTP) . Foto: Terje Pedersen / NTB

I en e-post til Byggeindustrien skriver Knut Arild Hareide (Krf) at han har stor forståelse for at fylkene i Østlandssamarbeidet er skuffet over at regjeringen ikke planleger for full utbygging av InterCity helt til Halden, Skien og Lillehammer i løpet av de 12 neste årene.

– InterCity-utbyggingen på Østlandet har vært den største samferdselssatsingen i Norge de siste årene. Hittil har det vært brukt om lag 75 milliarder kroner på utbyggingen. I Nasjonal transportplan 2022-2033 legger regjeringen opp til at InterCity-utbyggingen fortsatt skal være den største satsingen. Av en samlet investeringsramme til jernbane på om lag 200 milliarder kroner i tolvårsperioden, er over 50 milliarder kroner satt av til å fullføre og starte opp nye InterCity-prosjekter i den første seksårsperioden, skriver han og legger til: 

– Samtidig er vi nødt til å ta de harde realitetene inn over oss. InterCity-utbyggingen har fått en prislapp som er flere tiltalls milliarder kroner dyrere enn man så for seg for bare fire år siden, ved forrige fremleggelse av NTP. Da mener jeg det er riktig å følge den strategien som Jernbanedirektoratet og BaneNOR har skissert; Vi bygger oss i første omgang ferdig til Moss, Hamar og Tønsberg. Stokke-Sandefjord på Vestfoldbanen legger vi også opp til å sette i gang mot slutten av den første seksårs-perioden. Det vil gi et vesentlig bedre togtilbud for hele InterCity-området, skriver Hareide.

Vil jobbe videre med byene som opplever usikkerhet

Planen er ifølge Hareide å bygge videre, enten dobbeltsporstrekninger eller kryssingsspor, på en slik måte som gjør det mulig å kjøre flere tog og kutte reisetiden ytterligere fra Skien, Lillehammer og Halden.

– Videre har vi et særskilt behov for å følge opp de byene som har planlagt lenge for at det skal komme nye stasjoner og jernbanelinjer gjennom byene, som Larvik og Fredrikstad. Byer som nå opplever usikkerhet om hvilken fremtid de skal planlegge for, med tanke på jernbanen. Her må vi jobbe videre med planavklaringer, og Bane NOR vil sette av et eget team som vil jobbe med disse byene, skriver han.

– Oslotunnelen er et viktig prosjekt

På kritikken fra Oslo kommune om å stoppe arbeidet med svarte Hareide like før fremleggelsen av NTP at de fortsatt mener alvor med å planlegge for bygging av ny Oslotunnel.

– Ellers hadde vi ikke bevilget 150 millioner kroner til dette prosjektet i 2021. Vi er opptatt av å bygge de ulike, veldig store jernbaneprosjektene i Oslo-området og på Østlandet i fornuftig rekkefølge, for å gi et best mulig togtilbud til de reisende.

– Hva konkret skal de 150 millionene som det refereres til brukes på i 2021 når organisasjonen i Bane NOR bygges ned og rådgiverkontrakten er avlyst?

– Jernbanedirektoratet og BaneNOR vurderer nå hvordan arbeidet med ny Oslotunnel skal dimensjoneres i tiden som kommer. Som regjeringen sier i NTP, er dette et viktig prosjekt som må planlegges videre slik at det kan være mulig med byggestart i andre halvdel av planperioden, svarer Hareide.