Kraftig fall i industriomsetningen i april

Industriomsetningen falt med 10 prosent fra mars til april i år, viser sesongjusterte tall fra SSB.

Tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset sammen med kraftig prisfall for raffinerte petroleumsprodukter var viktige årsaker til nedgangen. I perioden februar-april 2020 var nedgangen på 3,5 prosent sammenlignet med forrige tremånedersperiode, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Bygging av skip og oljeplattformer bidro mest til nedgangen med et fall på hele 36 prosent. Nedgangen i april skyldes hovedsakelig at mars var drevet opp av store enkeltleveranser, slik at april nå er tilnærmet nivået i februar.

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro også til nedgangen i industriomsetningen i perioden, der næringsgruppen falt med 16 prosent. Lavere etterspørsel og reduserte priser på raffinerte petroleumsprodukter i perioden var en medvirkende årsak til omsetningsfallet.

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen samlet sett ble redusert med 3,5 prosent i perioden februar-april sammenlignet med foregående tremåneders periode.

Industriomsetningen i eurosonen hadde en nedgang på hele 12 prosent fra februar til mars. I samme periode var det en oppgang på 2,9 prosent i Norge.

Ellers i Norden gikk industriomsetningen i Danmark og Sverige ned med henholdsvis 0,4 og 0,7 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.