Miljødirektoratet og fylkesmannen kontrollerer i september hvordan avfallsdeponier over hele landet håndterer sigevann og deponigass. Foto: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Kontrollerer deponier i september

Miljødirektoratet og fylkesmannen skal denne måneden kontrollere hvordan avfallsdeponier over hele landet håndterer sigevann og deponigass.

Det varsler Miljødirektoratet i en pressemelding mandag.

– Alle avfallsdeponier i Norge har strenge miljøkrav. Vi kontrollerer dem jevnlig for å sikre at avfallet blir håndtert i tråd med kravene i miljøregelverket, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Kontrollørene fra fylkesmennene vil i år spesielt sjekke hvordan deponiene håndterer sigevann og deponigass, heter det i pressemeldingen.

– Økt oppsamling av deponigass er viktig for å redusere utslipp av klimagasser. Lokalt kan for mye deponigass også gi luktplager. God håndtering av sigevann reduserer faren for spredning av miljøgifter til miljøet, sier Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

I tillegg sjekker forurensningsmyndighetene, ifølge meldeingen, hvordan deponiene sikrer at avfallet de mottar er det som blir oppgitt i papirene, og hvordan de legger opp internkontrollen.