Veidekke-selskapet Tullin Ree & Sønner fikk millionbot

Politiet i Rogaland har ilagt Veidekkes datterselskap Tullin Ree & Sønner AS forelegg og inndragning på til sammen 2,2 millioner kroner for alvorlig miljøkriminalitet.

Fylkesmannen i Rogaland anmeldte selskapet for snart to år siden for å ha dumpet avfall ulovlig ved Figgjoelva på Jæren.

– Det mest alvorlige lovbruddet er at det i en toårsperiode fra mai 2010 til juni 2012 ble drevet et avfallsdeponi i regi av Tullin Ree & Sønner, uten tillatelse fra forurensningsmyndighetene, sier politiadvokat Per Kristian Haaland ved Rogaland politidistrikt til Aftenbladet.

Politiet har fastsatt inndragingsdelen på 1,2 millioner etter en vurdering av hva selskapet har spart på den ulovlige virksomheten.

– Reaksjonen gjenspeiler det vi mener er alvorlige brudd på forurensningsloven. Det er viktig å reagere strengt mot ulovlig virksomhet som også virker konkurransevridende, sier Haaland.

Daglig leder Bent Ree i Tullin Ree vil ikke kommentere foretaksstraffen. Han viser til at Veidekke, som da anmeldelsen forelå eide 50 prosent av aksjene i selskapet, i fjor ble heleier i Tullin Ree.

Veidekke Industri kjøpte 50 prosent av Tullin Ree & Sønner i 2011, og overtok hele selskapet i november 2013. Selskapet driver pukkverk, og Veidekke Asfalt er blitt samlokalisert med sitt asfaltverk på stedet.

- Ved kjøpet av selskapet var Veidekke Industri kjent med at det forelå noe uoppklart knyttet til mulig forurensing på eiendommen. Dette har det vært arbeidet med i lengre tid, hvor også offentlig myndighet har vært involvert. Vi er noe overrasket over det forelegget vi nå har mottatt, men vi vil naturligvis følge opp dette innen oppsatte frister, sier Kari H. Berntsen, direktør for pukk- og grusvirksomheten  i Veidekke Industri til Byggeindustrien.