Kommunene må stramme inn med renteøkninger

Gjelda i kommunene har vokst dramatisk de siste årene, og de ventede renteøkningene kan føre til store kutt i de kommunale tjenestene.

 

I 2010 økte kommunene sin gjeld med nesten 15 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Lave renter og god inntektsvekst har gjort gjelda lettere å bære, men når renta øker de kommende åra må kommunene kutte i drift og investeringer.

Beregninger som Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) har gjort, viser at norske kommuner har et innstrammingsbehov på mellom 11 til 13 milliarder kroner bare for å stabilisere gjelda. Med et høyere rentenivå kan kuttene bli enda større.

– Dersom renta i framtida skulle bli høyere enn inntektsveksten, kan det føre til dramatiske innstrammingsbehov i kommunene, sier sjeføkonom Per Richard Johansen i KS, og advarer kommunene mot å fortsette lånefesten.