Kommunene får en kvart milliard i koronatilskudd

Stortinget har enstemmig besluttet å øke bevilgningen til kommunene med 250 millioner kroner i år.

I første omgang er 200 millioner kroner fordelt til fylkene etter innbyggertall, mens 50 millioner kroner vil bli fordelt senere. Fylkesmennene får ansvaret for å fordele skjønnsmidlene til de kommunene som trenger det mest, skriver kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding.

− Hele landet står i en krevende situasjon, og vi må regne med at kommunenes utgifter vil øke i denne perioden. Mange vil oppleve ekstra press på sykehjem og hjemmetjenester, og det vil være større behov for renhold for å forebygge smitte, sier han.

Viken får mest med drøyt 72 millioner kroner, mens Vestland får nærmere 24 millioner og Trøndelag og Rogaland drøyt 17 millioner hver.

Foreløpig er det vanskelig å vite sikkert hva koronaviruset vil bety for kommunenes økonomi. Men noen kommuner kan bli hardere rammet enn andre. Og mens noen kommuner opplever at situasjonen påvirker økonomien allerede, vil andre kommuner først vil merke konsekvensene neste år når skatteinngangen blir lavere og behovet for sosialhjelp øker.

– Vi følger nøye med på situasjonen og utelukker ikke at det vil bli behov for ytterligere bevilgninger til kommunene, sier Astrup.