Representanter for byggenæring og fagopplæringen møtte onsdag representanter fra Oslo kommune for å snakke om Oslomodellen, som nå fornyes.Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (fra venstre), varaordfører Kamzy Gunaratnam og finansbyråd Einar Wilhelmsen besøkte Voksen skole, som Oslo Entreprenørbedrift oppgraderer for Undervisningsbygg Oslo KF.Daglig leder i Opplæringskontoret for tømrerfaget, Harald Hansen.Daglig leder Thomas Jacobsen i Oslo Entreprenørbedrift.Oslo Entreprenørbedrift skifter ut vinduene på Voksen skole i Oslo for Undervisningsbygg Oslo KF.

Kommunen må lytte til næringen når Oslomodellen revideres

Varaordfører Kamzy Gunaratnam, næringsbyråd Victoria Marie Evensen og finansbyråd Einar Wilhelmsen besøkte denne uken en av entreprenørene som bygger for dem, for å lytte til innspill om kommunens bestillermodell som nå revideres.

Onsdag hadde Opplæringskontoret for tømrerfaget, Nelfo og Oslo Entreprenørbedrift invitert Oslo-politikerne for å fortelle om sine erfaringer med Oslomodellen og komme med innspill til revideringsjobben som nå gjøres.

Kommunen håper å lansere en oppdatert bestillermodell på nyåret.

Ønsket fra de fremmøtte representantene for næringen er klart.

– Det viktigste er at man lytter til bransjen. Man opplever ofte at innspill drukner i de mange vurderingene som gjøres. Hovedbudskapet mitt er å høre på oss som har skoen på, og så foreslår vi også at kravet til lærlinger flyttes fra kontrakten til bedriften. Her kan kommunen også være så tøffe at de krever at lærlingene også uteksamineres. I mange kontrakter kan det være vanskelig å gi en lærling meningsfulle oppgaver, og det å dra lærlinger gjennom hele lærlingeløpet, er også et maratonløp. Dette har en samfunnsverdi, og det kan ikke måles på enkeltprosjekt, sier daglig leder Thomas Jacobsen i Oslo Entreprenørbedrift.

Daglig leder i Opplæringskontoret for tømrerfaget, Harald Hansen, ønsker seg blant annet et anskaffelsesregime i Oslo som åpner mer for små og mellomstore entreprenører.

– Dette handler om å rydde vei og skape en næring som vi kan ønske barna våre velkommen til. Styrk Oslomodellen, men bruk for guds skyld også disse tildelingskriteriene. I Eiendoms- og byfornyelsesetaten har de snus på digitale anbudsprosesser hvor man også kan gå inn og preakseptere bedrifter. Hvis man kan gå mer bort fra de store rammeavtalene og heller gå inn i hvert enkelt prosjekt på en enkel, vil det åpne døren for mange små og mellomstore bedrifter som ikke har kapasitet til å ligge på rammeavtaler, sier Hansen.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen i Oslo kommune vedgår at koronapandemien har forsinket revisjonsprosessen til en viss grad, men at en ny versjon nå nærmer seg. Han vil dog ikke røpe noe om hva kommunen endrer på når Oslomodellen kommer i ny oppdatert utgave. Finansbyråden understreker at kommunen også kommer til å lytte til næringen.

– Det er viktig å få disse tilbakemeldingene, for det er viktig at virkemidlene i Oslomodellen treffer. Vi har sett at modellen virker, og det er vi veldig fornøyde med, men vi ser også et noen ting må justeres. Man bør ikke forvente en total omkalfatring, men justeringer og forbedringer, understreker Wilhelmsen.