Illustrasjonsfoto: Klima 2050

Klima 2050 søker blå-grønn PhD

Forskningssenteret Klima 2050 søker etter en PhD-kandidat til å delta i utviklingen av takløsninger for bærekraftig overvannshåndtering.

Det skriver Klima 2050 i en presssemelding mandag.

– Framtiden vil innebære at det blir behov for mer fleksibel bruk av taket som en del av overvannsystemet gjennom blå-grønne og blå-grå taksystemer. Samtidig kan slike tak fungere som attraktive uteområder, sier senterleder i Klima 2050 og sjefforsker i SINTEF Byggforsk, Berit Time, i pressemeldingen.

Tar tak

Sammen med Trondheim kommune har Klima 2050 nettopp åpnet en feltstasjon med tre store forsøksfelt for utprøving av blå-grønne og blå-grå tak på et renseanlegg i kommunen. Anlegget er etablert for å utvikle takløsninger som kan bli aktive elementer i den urbane overvannshåndteringen.

Anlegget er utstyrt med egen meteorologisk målestasjon og et avansert opplegg for måling av mengde vann som passerer takslukene fra hver av de tre forsøksfeltene. Hele spennet fra drypp til ekstremnedbør kan måles, heter det i pressemeldingen.

Søker løsninger

Den første takløsningen som er lagt, er utviklet i samarbeid med Saint-Gobain Weber Leca og Skjæveland gruppen.

– Dette er løsninger som, foruten risiko knyttet til fordrøyningskapasitet, også har risiko knyttet til robust byggeteknikk, bygningsfysikk, bestandighet og bruksområder. Vi søker derfor etter en PhD-kandidat som vil delta i utviklingen av takløsninger som vital og trygg komponent i den urbane overvannshåndteringen, sier professor Tore Kvande ved NTNU i meldingen.