Foto: Svanhild Blakstad

Samlet byggenæringen til debatt om overvann

Overvann påfører det norske samfunnet kostnader i milliardklassen hvert år. Byggenæringen er spesielt utsatt for økende ekstremvær.

7. november samlet industrikonsernet Protan byggenæringen til debatt med Ola Elvestuen for å finne løsninger. Debatten kunne du også se live på bygg.no.

Overvannutvalget estimerte i 2015 kostnadene av overvannsskader i Norge til å være i størrelsesorden 1,6 til 3,6 milliarder kroner. Utvalget startet en debatt som flere aktører har involvert seg i. Protan har nettopp lansert BlueProof, en løsning som gradvis fordrøyer vannet fra taket og ned i avløpsnettet. Nå inviteres byggenæringen til lunsjdebatt om ansvarsfordeling og tiltak for å få bukt med overflatevannet.

- Gjennom å samle flere av de viktigste aktørene som kan bidra til å løse overvannsproblematikken håper vi å drive debatten fremover. At lederen for energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen, stiller til debatt forteller oss at overvann har høy prioritet også politisk. Vi håper debatten kan bidra til enighet om konkrete og bærekraftige tiltak og som kan tas videre, sier Erik Øyno, konsernsjef i Protan.

Liv Kari Skudal Hansteen administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening skal delta i paneldebatten. Hun peker på flere grunner til at det er viktig å ta overvannsdebatten nå.

- Dette er en viktig debatt å ta – ikke minst fordi det vi ser så tydelig konsekvensene ved å ikke handle nå. Overvannet ødelegger for store verdier hvert år. I tillegg kan det potensielt true vår tilgang til rent drikkevann når det gang på gang overbelaster avløpsnettet, sier hun.

- Vi er nå inne i en ond rundgang der vi prøver å være «etter-snar» istedenfor å være «føre-var». Selv om det er forsikringsselskapene eller kommunene som i første omgang tar regningen, er det likevel forbrukerne som får sluttregningen enten gjennom økte avgifter eller dyrere forsikringspremier, legger Skudal Hansteen til.

Liv Kari Skudal Hansteen. Foto: Nicolas Tourrenc.

Skudal Hansteen håper at debatten blir starten på en nasjonal tiltaksplan.

- Jeg mener at staten behandler vann- og avløpsproblematikk stemoderlig. Overvannsproblematikken blir overlatt til 428 kommuner. Noen kommuner er flinke, mens de fleste strever. Uten et nasjonalt løft, får vi ikke bedret forholdene. Vi håper derfor at denne debatten kan skape grunnlaget for en stortingsmelding om overvann. Her ønsker vi en handlingsplan som sier hvordan vi kan utføre de rette tiltakene som ivaretar både samfunn, økonomi og klima, sier Skudal Hansteen.

Innledere:
*
Hans Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk Institutt
* Kim H. Paus, dr.ing. VA-teknikk i Asplan Viak

Debattleder: Aslak Bonde, Morgenbladet
Debattpanel:
* Ola Elvestuen, leder for Energi- og miljøkomiteen på Stortinget
* Liv Kari Skudal Hansteen, adm. dir. i Rådgivende Ingeniørers Forening
* Geir Trulserud, direktør for skadeforsikring i Finans Norge
* Egil Skavang adm. dir. i Arkitektbedriftene
* Bent C. Braskerud, sjefsingeniør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune
Arrangementet er gratis og åpent for alle, og finner sted i Festsalen Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17 i Oslo, fra kl 11-13.

Les mer om arrangementet her

Arrangementet kan du se på bygg.no