Kjempestøp på Kanalpiren

Ikke siden Norwegian Contractor sin storhetstid i Jåttåvågen her det vært utført tilsvarende støpeoperasjoner i Stavanger. 

Dette blir den største som har vært utført i Kruse Smith Entreprenør AS regi. Støpearbeidene starter kl. 06.00 onsdag 19. desember 2007 og vil pågå kontinuerlig frem til ca. kl. 12:00 torsdag den 20. Desember, skriver Kruse Smith i en presssemelding.

Hinna Park skal bli ett av Nordens mest varierte og spennende nærings- og boligområder. Et viktig prosjekt for å nå dette målet er kontorbygget Kanalpiren. Byggetomta rammes inn av en kanal mot nord, parkplass i Scenerommet mot vest, grøntområde med treningsbanen til Viking og Idrettspark mot syd, samt boligene i Hinna Pluss mot øst. En optimal plassering for å nytte seg av alle kvalitetene i området. Totalt er bygget på ca 25 000 m2 og er et rent næringsbygg med 650 – 700 kontorplasser.

Byggearbeidene startet 13. august i år og bygget skal overleveres høsten 2009.

Bygget fundamenteres på stålkjernepeler som bores inn i fjell. Nederste parkeringskjeller ligger på kotenivå -0,6 m. Det vil si under havnivå. Denne etasjen utføres derfor vanntett. For å forhindre at man får støpeskjøter, som igjen kan bidra til at plata ikke blir tett, har Kruse Smith Entreprenør AS valgt å gjøre hele støpeoperasjonen i en etappe.

Det har vært en svært krevende planleggingsprosess med mange involverte parter. Av hensyn til risiko for vanninntrenging i bygget, valgte Kruse Smith Entreprenør AS å ta utfordringen med å løse oppgaven på denne måten.