<p>Illustrasjon: Kjellmark<br></p><p></p>Illustrasjon: Kjellmark

Kjellmark fikk tidenes Røros-kontrakt

Johan Kjellmark AS har fått i oppdrag av Røros Hotell Eiendom AS å oppføre badeanlegg og 29 fritidsleiligheter i til hotellet.

For badeanlegget gjelder en totalentreprisekontrakt NS 8407. For de 29 fritidsleilighetene gjelder en utbyggingsavtale, hvor entreprenør står for utvikling og salg. Leilighetene ligger på oversiden av hotellet, med utsikt utover bergstaden Røros.

- For badeanlegget vil det være betong som er det mest dominerende uttrykket, med en del glass og brent panel på deler som stikker over bakken. Mesteparten av anlegget ligger under bakken, og har «en underjordisk katedral» som tema. Btoareal 1.100 kvm, forteller Hege Ødegård i Kjellmark til Byggeindustrien.

Leilighetene blir i tre, glass og betong. Disse vil bli produsert som elementer ved Kjellmarks nye elementfabrikk i Ålen for å sikre god kvalitet under produksjonen.

Forventet salgsstart i løpet av november. Mens byggetid for badeanlegget er fra 1. november 2014 til 30. april 2016.

Byggetid for leilighetene er fra våren 2015 til 4. kvartal 2016 (forutsatt god salgstakt).

Kontraktssum 100 mill. kr. (Badeanlegg 30 mill. - Leiligheter 70 mill. kr)