Illustrasjon: KIMA
Illustrasjon: KIMA

KIMA tegner «nye» Kringkastingshuset

KIMA er valgt til å videreutvikle Kringkastingshuset på Marienlyst for Ferd.

En komite bestående av Camilla Krogh, Jorunn Grøntveit, Øyvind Svare Lorentzen og Kåre Hinna fra Ferd Eiendom, samt fagekspertene Geir Haaversen fra A-lab og Sissel Engblom fra Urbaniq valgte forslaget fra KIMA Arkitektur med Inge Hareide i spissen som det foretrukne forslaget, skriver Ferd i en pressemelding.

«Vinnerforslaget har levert et bidrag i samsvar med prosjektets visjon og mål, tar svært gode hensyn til byggets og områdets kulturhistorie og har levert flotte løsninger både i forhold til vernebestemmelser og til programmering. Forslaget fra KIMA arkitektur svarer på Ferd Eiendom sine høye miljøambisjoner, åpner opp Kringskastingshuset på alle hjørner og inviterer mennesker inn. Ferd Eiendom er stolte over resultatet fra parallelloppdraget og berømmer alle fire kontorene som deltok for å ta oppgaven på største alvor og med en fin kombinasjon av ydmykhet og mot», står det i meldingen.

De tre andre kontorene som var invitert til å bidra er Nordic, Mellbye Arkitekter og LPO. Juryen skriver at alle fire forslagene hadde spennende elementer, men komiteen var enstemmige på at KIMA leverte det totalt sett beste forslaget.