Tilknytningen til jernbanen er en viktig plussfaktor når Sørli-området skal utvikles til en gigantisk flerbruksterminal. Illustrasjon: Sørliterminalen Stange AS.

KB Gruppen sentrale i utviklingen av gigantisk flerbruksterminal

Sportilknytning til den kommende InterCity-utbyggingen og nærhet til store og viktige hovedveier skal lokke næringsvirksomhet til en ny flerbruksterminal på Sørli i Innlandet. KB Gruppen eier nær halvparten av utviklingsområdet på 1.400 dekar.

Tankene om å utvikle den eksisterende tømmerterminalen på Sørli i Stange kommune til en flerbruksterminal har eksistert lenge, men det er først de siste årene det har vært arbeidet aktivt med utvidelse og tilrettelegging av området. Nylig ble det ferdigstilt en mulighetsstudie som har sett nærmere på utviklingspotensialet for Sørli flerbruksterminal og næringsområde. Mulighetsstudiet, som ble utarbeidet av Flowchange i samarbeid med Stange kommune, Stange allmenning og Sørliterminalen Stange AS (KB Gruppen), beskriver Sørli som en glemt juvel for utvikling av godstransport.

Ifølge aktørene som skal utvikle flerbruksterminalen ligger områdets plussfaktorer i tilknytningen til det sentrale vei- og banenettet i Norge, kort avstand til det svenske transportnettet, plasseringen med nærheten til Oslo og omegn, og ikke minst betydelige klargjorte arealer for næringsutvikling.

3.000 lastebiler

Næringssjef Erik Habberstad i Stange kommune, peker på at det på veinettet i Sørli-området med E6, riksveg 3 og fylkesveg 24, daglig passerer 3.000 lastebiler. Det er ifølge Habberstad 400 flere enn ved Svinesund.

– Med denne trafikkmengden knyttet opp mot jernbaneterminalen på Sørli, anser vi dette som unikt i norsk sammenheng, sier Habberstad.

Han minner om at Sørli har direkte kobling mot det svenske og internasjonale banenettet og Habberstad mener området potensielt kan bli en viktig avlastningsterminal for Alnabru i Oslo.

KB Gruppen stor eier

I dag inneholder Sørli en tømmerterminal påkoblet Dovrebanen. I tillegg huser næringsområdet blant annet et massetak og asfaltproduksjon. KB Gruppen med selskapet Gunnar Holth Grusforretning (GHG) , eier 650 dekar av det 1.400 dekar store næringsområdet på Sørli. De siste årene har selskapet drevet omfattende pukk og grusvirksomhet på området, og har blant annet vært en viktig leverandør av steinmasser til utbyggingen av E6 i Innlandet. GHG har også benyttet seg av sportilkoblingen til transport av pukk på bane.

Daglig leder Rune Bergsodden i GHG Eiendom har ansvaret for å se på etterbruken av området på vegne av KB Gruppen og utviklingsselskapet Sørliterminalen Stange. Ifølge Bergsodden er cirka 370 dekar av området hvor det har vært pukk- og grusvirksomhet, nå klargjort for annen næringsvirksomhet.

– Uttaket av stein har gått fortere enn ventet, så nå er vi klare til å ta neste steg og få etablert annen virksomhet på området. Vi har en veldig bra dialog med Stange kommune som selvsagt er opptatt av å tiltrekke seg næringsliv og nye arbeidsplasser, sier Bergsodden.

Viktig sportilknytning

Han ser et stort potensiale i området, og han tror Sørlie flerbruksterminal kan bli en viktig bidragsyter til å flytte mer transport fra vei til bane.

– Vi har jobbet hardt med å beholde sidesportilknytningen inn til området, også når Intercity-utbyggingen forbi Stange er ferdig i 2027. Det har vi lykkes med. Når den nye jernbanen tas i bruk blir det mulig å koble seg på sidesporet både fra nord og sør, opplyser Bergsodden.

– Hvilken type bedrifter ønsker dere skal etablere seg på området?

– Vi ser først og fremst på virksomheter som ønsker å utnytte jernbanetilkoblingen, og det er jo gjerne bedrifter som har behov for store arealer. Vi er i samtaler med noen aktører og vi håper vi kan signere de første kontraktene i inneværende år, og da kan byggeaktiviteten komme raskt i gang, sier Bergsodden.

Tror snøballen vil rulle fort

Han tror og håper «snøballen» vil begynne å rulle fort når næringsarealene og mulighetene på Sørli blir gjort mer kjent.

– Det finnes ikke så mange alternativer med sportilgang og en slik plassering tett opptil hovedveinettet sentralt på Østlandet. Det er først nå vi jobber aktivt med å få på plass ny næringsvirksomhet, og vi merker at det er interesse for det flerbruksterminalen har å tilby, sier Bergsodden.

Denne saken sto først på trykk i nr. 5 av magasinet Byggeindustrien.