Kan bli lettere med ombruk av byggevarer

I årene som kommer vil byggenæringen møte krav fra samfunnet om å gjenbruke mange av byggene som allerede eksisterer, samt å bli flinkere til å bruke brukte byggevarer på nytt i nye konstruksjoner. Et nytt høringsforslag kan nå medføre at ombruk av byggematerialer blir noe enklere å få til i praksis.