Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune.

Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune.

Johs J. Syltern bygger fylkesvei for 200 millioner

Trøndelag fylkeskommune har inngått kontrakt med Johs J. Syltern AS om bygging av ny fylkesvei 717 mellom Sund og Bradden i Indre Fosen kommune.

Verdien på kontrakten er på rundt 200 millioner kroner eksklusive moms, opplyser Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding.

Tore Løkke og arbeidsfellesskapet Tverås Maskin og Transport og Oddmund Groven var de to andre tilbyderne i konkurransen.

Fylkesvei-prosjektet omfatter i hovedsak byggingen av 6,5 kilometer ny fylkesvei mellom Sund og Bradden og 2,3 kilometer ny gang- og sykkelvei.

På grunn av områder med kvikkleire er det strenge føringer for hvordan vegprosjektet skal bygges. Rekkefølgebestemmelser styrer anleggsgjennomføringen og byggetiden er relativt lang med hensyn på dette, opplyser Trøndelag fylkeskommune.

Prosjektet skal stå ferdig innen november 2023.