Konsernsjef Asbjørn Vennebo har ingen planer om at veksten skal stagnere, men han forventer et krevende 2023.

Konsernsjef Asbjørn Vennebo har ingen planer om at veksten skal stagnere, men han forventer et krevende 2023.

Jobber for fortsatt vekst i Dahl Optimera

I 2019 ble Brødrene Dahl og Optimera, som begge eies av Saint-Gobain, samordnet i Dahl Optimera Norge under ledelse av Asbjørn Vennebo. Konsernet har de siste årene hatt en sterk vekst og omsatte i fjor for over 24 milliarder kroner. Vennebo har ingen planer om at veksten skal stagnere, men han forventer et krevende 2023.