Kjededirektør Raymond Gabrielsen i Byggmakker Handel AS og direktør for virksomhetsutvikling og innkjøp, Yvonne Høgetveit, i JM Norge. 

JM Norge skrev 100-millionersavtale med Byggmakker

Byggmakker skal i to nye år fortsette som leverandør til JM Norge. Den nye avtalen har en totalverdi på 100 millioner kroner. 

Byggmakker skal levere trelast, byggevarer, verktøy og festemidler til JM Norge sine ulike boligprosjekter.

- Denne avtalen er viktig for Byggmakker, ikke minst fordi den anerkjenner det arbeidet vi har levert i inneværende avtaleperiode, blant annet Grefsen stasjon, Elvekvartalet og Løkkehagen. Det har vært viktig for oss å levere på de kvalitetskravene JM Norge stiller til sine leverandører, særlig knyttet til god logistikk, administrative rutiner, oppfølging og kompetanse. Vi opplever det som en stor tillitserklæring at vi nå kan bygge videre på det arbeidet vi allerede har gjort, sier kjededirektør Raymond Gabrielsen i Byggmakker Handel AS i en pressemeldling.

En dyktig samarbeidspartner

Strategiske og langsiktige rammeavtaler er den valgte innkjøpsstrategien for JM Norge.

- Vi har valgt å i størst mulig grad standardisere vårt grunnprodukt og gjennom dette oppnå høy kundeverdi, ha god kontroll på kostnadene og sikre gjennomføring av våre miljø- og kvalitetskrav. I produksjonssammenheng arbeider vi etter Lean-filosofien. Det er derfor helt sentralt i et samarbeid at våre leverandører i tillegg til konkurransedyktige betingelser, leverer på gode logistikkrutiner, kan levere tidsbestemt og tilby leilighetspakkede leveranser. Byggmakker har i mange år innfridd og vi har funnet frem til en meget god samarbeidsform. Vi er glade for å ha funnet et fortsatt godt grunnlag for samarbeid med Byggmakker fremover, sier direktør for Virksomhetsutvikling og Innkjøp Yvonne Høgetveit i JM Norge

Vekstambisjoner

Ifølge Gabrielsen er avtalen med JM Norge også viktig på grunn av JM Norges vekstambisjoner.

- JM Norge har regionskontorer i områder hvor også Byggmakker har planer for vekst. Så selv om det det til nå har vært Byggmakker Høvellast på Lillestrøm som har levert hovedtyngden av volumet, er kjeden nå i posisjon for et tettere og utvidet samarbeid i flere regioner på landsbasis. Og selv om leveransen i all hovedsak skal skje rett ut på byggeplass vil det nok også bli noe supplering fra butikk, sier Gabrielsen.