Illustrasjonsfoto

Jernbaneverkets anbefalte alternativ vedtatt i Drammen

Tirsdag ble trasévalget for den nye Vestfoldbanen gjennom Drammen vedtatt i bystyret. Dermed kan Jernbaneverket gå videre med utredning og planlegging av den nye traseen, som skal gå Vest for Nybyen.

- Vi er meget godt fornøyde med at Drammen kommune nå har vedtatt ny kommunedelplan og dermed gått inn for Jernbaneverkets forslag til korridor mellom Drammen og Kobbervikdalen, Vest for Nybyen under samlet, sier planleggingsjef i Jernbaneverket Sverre Lerbak til jbv.no.

For Drammens del betyr det ny trasé for Vestfoldbanen i tunnel fra Drammen til Kobbervikdalen og i tillegg nye og fremtidsrettede stasjoner i Drammen og på Gulskogen. Eksisterende trasé legges ned.

Alternativet «Vest for Nybyen under samlet» ble vurdert som det beste alternativet av de fire som var konsekvensutredet. Alternativet hadde høyest måloppnåelse totalt og gir en bedre jernbaneteknisk funksjonalitet enn de andre alternativene.

Nå som korridoren for dobbeltspor på strekningen er fastsatt gjennom vedtak av kommunedelplan for Drammen kommune, vil traséen bli videre optimalisert og endelig fastsatt gjennom reguleringsplan. Jernbaneverket planlegger å varsle oppstart av reguleringsplan på nyåret.