Styrelder Anne Kathrine Kalager i NFF kunne gratuelere Jarle Edgar Gausen som nytt æresmedlem under Fjellsprengningsdagen.

Jarle Edgar Gausen nytt æresmedlem i NFF

Jarle Edgar Gausen ble hedret med NFFs æresmedlemskap under Fjellsprengningsdagen.

– Årets utnevnelse til æresmedlem i NFF går til en kandidat som har bidratt til norsk tunnelbransje på en litt annerledes måte enn mange av de tidligere æresmedlemmene. Han har gjort seg bemerket gjennom lang og iherdig innsats for foreningen både gjennom faglige innspill og sekretærarbeid for diverse håndbøker, sa styreleder Anne Kathrine Kalager i NFF.

Jarle Edgar Gausen blir av juryen beskrevet som svært maskinfaglig dyktig. Han har vært gjennom de fleste stillinger som begynner med maskin, blant annet maskinoveringeniør, maskinsjef og maskindirektør.

Gausen gikk på maskinlinjen på Trondheim Tekniske Skole. Han har ifølge NFF vært en særdeles viktig bidragsyter når det gjelder å ta vare på og videreformidle den norske anleggskulturen. Han har også vært helt sentral i å få på plass både små og særdeles store gjenstander til Fjellsprengningsmuseet på Hunderfossen.

– Han har gjennom sitt rolige og tillitsvekkende vesen fremforhandlet flere bidrag fra mange her i salen til den verdifulle samlingen vi har for norsk fjellsprengningshistorie på Hunderfossen, sa Kalager, før hun delte ut æresprisen til Gausen.

Jarle Edgar Gausen var nærmest målløs da han fikk prisen.

 –Dette var veldig overraskende. Tusen takk, sa NFFs nye æresmedlem.