Tunnelaktiviteten halvert på to år

I 2017 satte tunnelentreprenørene volumrekord for sjette året på rad. De to siste årene har underjordsaktiviteten stupt med mer enn 50 prosent.

Tunnelstatistikken, som Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) tradisjonen tro presenterer i forbindelse med Fjellsprengningsdagen, viser at entreprenørene i 2019 tar ut 3,881 millioner faste kubikk bergmasser fra norske tunnel- og bergromprosjekter.Det betyr en nedgang på hele to millioner kubikk sammenlignet med 2018 (5,824), og det er mer enn en halvering av rekordvolumet på 7,844 millioner kubikk, som tunnelentreprenørene tok ut i 2017.

Ikke overrasket

Generalsekretær Tone Nakstad i NFF.

Generalsekretær Tone Nakstad i NFF lager tunnelstatistikken basert på innsendte tall fra entreprenørene. Hun er ikke overrasket over at aktiviteten i norske tunnel- og bergromprosjekter går ytterligere ned i år.

– I fjor ble jeg litt overrasket over at nedgangen var så stor som den var, men i år var det mer forventet. Hovedårsaken til volumnedgangen er at det er flere store prosjekter som avsluttes uten at nye kommer i gang. Det er derfor spennende å følge med hva som skjer med prosjekter som Rogfast og Ringeriksbanen, som helt klart vil bidra til å dra opp igjen volumtallet, sier Nakstad.

Vei og jernbane raser nedover

Statistikken viser at tunnelaktiviteten går mye ned ved både jernbane- og veiprosjekter. I år blir det tatt ut 1,583 millioner kubikk fra norske veitunneler. Det er nesten en halvering sammenlignet med 2018, hvor det ble tatt ut 2,844 millioner kubikk. Vi skal ikke lenger tilbake enn perioden 2015-2017 for å finne år hvor uttaket fra veitunnelene lå mellom fire og fem millioner kubikk.

På jernbanesiden blir det i år tatt ut et tunnelvolum på meget beskjedne 146.755 kubikk. Det er over en million kubikk mindre enn i 2018 (1,171 millioner kubikk).

– Vei og jernbane går kraftig ned, men vi ser en gledelig økning innen vannkraft, hvor vi både har prosjekter med oppgradering av eksisterende anlegg og driving av helt nye vannkrafttunneler, sier Nakstad.

I 2019 blir det tatt ut 1,456 millioner kubikk bergmasser i 26 ulike vannkraftprosjekter. Det er litt opp fra fjorårets 1,285 millioner kubikk, og det er på nivå med 2015 (1,492 millioner kubikk), hvor vannkraftaktiviteten var så høy at vi måtte helt tilbake til 1988 for å finne et år med høyere aktivitet. På 70- og 80-tallet var forøvrig vannkraft den store volumvinneren innen tunneldriving.

– Det som også er litt artig med vannkrafttunnelene er at fire av prosjektene som er registrert i statistikken drives med mindre TBMer som har en diameter fra cirka 1,9 til 2,8 meter, opplyser Nakstad.

Færre kilometer

Nedgangen i volumuttak gjør naturlig nok også utslag i antallet kilometer tunnel og bergrom som blir drevet i Norge i 2019. For femte året på rad går kilometertallet ned. I år drives det 74,5 kilometer tunnel og bergrom. Det betyr en nedgang på over ti kilometer sammenlignet med 2018 (85,8), og det er mer enn 30 kilometer mindre enn i rekordåret 2015 (105,5 kilometer).

TBM

NFF registrerer også antallet meter som er boret med TBM. I 2017 ble det satt en solid rekord med 22.401 meter, og i 2018 sørget tunnelboremaskiner for 13.640 meter ny tunnel. I år bores det 4.387 meter tunnel med TBM.

Fra 2013 og frem til i dag er det boret 53.644 meter tunnel med TBM og ifølge NFFs statistikk har TBMer drevet totalt 311.644 meter tunnel i Norge.